Please fill this field
Daniel FREUND Daniel FREUND
Daniel FREUND

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Član

Nemčija - Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Datum rojstva : , Aachen

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Daniel FREUND

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o spremljanju uporabe prava Evropske unije za leto 2017, 2018 in 2019

30-10-2020 AFCO_AD(2020)658830 PE658.830v02-00 AFCO
Pedro SILVA PEREIRA

MNENJE o osnutku splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg