Please fill this field
Daniel CASPARY Daniel CASPARY
Daniel CASPARY

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Karlsruhe

Šesti parlamentarni mandat Daniel CASPARY

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov - Član

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegacija pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 31-01-2007 / 01-02-2009 : Odbor za peticije
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose s Palestinskim zakonodajnim svetom

Namestnik

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Mongolijo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za proračunski nadzor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 31-01-2007 / 01-12-2008 : Odbor za proračunski nadzor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 03-12-2008 / 13-07-2009 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Odbor za peticije

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o krepitvi vloge evropskih malih in srednjih podjetij v mednarodni trgovini

15-12-2008 ITRE_AD(2008)414984 PE 414.984v03-00 ITRE
Daniel CASPARY

MNENJE o agendi za trajnostni razvoj splošnega in poslovnega letalstva

05-11-2008 ITRE_AD(2008)409649 PE 409.649v02-00 ITRE
Daniel CASPARY

MNENJE o Evropski uniji in Iraku - Okvir za udejstvovanje

18-04-2005 INTA_AD(2005)355436 PE 355.436v03-00 INTA
Daniel CASPARY

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg