Daniel CASPARY Daniel CASPARY
Daniel CASPARY

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Karlsruhe

8. zakonodajno obdobje Daniel CASPARY

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 16-07-2014 / 24-10-2017 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 10-09-2018 / 30-09-2018 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 20-09-2016 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 25-10-2017 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Glavne parlamentarne dejavnosti

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o svežnju strategije za javno naročanje

24-05-2018 INTA_AD(2018)618227 PE618.227v03-00 INTA
Daniel CASPARY

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila

05-12-2018 INTA_AD(2018)628707 PE628.707v02-00 INTA
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani

07-11-2014 INTA_AD(2014)537345 PE537.345v02-00 INTA
Olli REHN

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani

08-10-2014 INTA_AD(2014)537343 PE537.343v02-00 INTA
Sorin MOISĂ

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Razmere na Madžarskem (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) DE

12-09-2018

Rechtstaatlichkeit und Demokratie sind die Säulen der Europäischen Union, und für diese Werte stehen wir! Werden diese Werte durch einen Mitgliedstaat möglicherweise verletzt, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden – überall in Europa und ohne Ansehen der Person. Artikel 7 des Vertrages über die Europäische Union regelt solch ein Prüfverfahren. Der mögliche Beginn eines Artikel-7-Verfahrens ist keine Vorverurteilung, sondern der Beginn eines Dialogs und einer unabhängigen ergebnisoffenen Prüfung. Es ist eine Chance, zu prüfen, wie die Situation in Ungarn wirklich ist. Aus diesem Grund haben die Mehrheit der CDU-Abgeordneten und ich heute für das Artikel-7-Verfahren gestimmt.
Wichtig ist jedoch, dass das Verfahren objektiv betrieben und nicht parteipolitisch instrumentalisiert wird. Der vorliegende Bericht Sargentini ist ein rein politisierter und polemischer Bericht, der viele Dinge aufgreift, die mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun haben. Von Stil, Form und falschen Inhalten her hätten wir den Bericht eigentlich ablehnen müssen. Die Vorgehensweise der Berichterstatterin und etlicher Kollegen der anderen Fraktionen diskreditieren damit das vorgesehene Verfahren.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij

V skladu s členom 143 Poslovnika Evropskega parlamenta lahko predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije vloži vsak posamezni poslanec. Ti predlogi resolucij izražajo stališče posameznih poslancev, ki so jih vložili. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, ali bo predlog resolucije obravnaval in, če ga bo, kateri postopek bo uporabil. Kadar se odbor odloči, da bo predlog resolucije obravnaval, se na tej strani pod zadevno resolucijo zagotovijo podrobnejše informacije. Člen 143

Predlogi za akt Unije

Poslanci lahko pri Evropski komisiji vložijo zahtevo za predlog akta Unije (za nov akt ali spremembo obstoječega akta). Člen 47

PREDLOG ZA AKT UNIJE o preverjanju tujih naložb v strateških sektorjih

26-04-2017 B8-0302/2017

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
15E102
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex