Christa RANDZIO-PLATH Christa RANDZIO-PLATH
Christa RANDZIO-PLATH
Tyskland

Född : , Ratibor

5:e valperioden Christa RANDZIO-PLATH

Politiska grupper

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ordförande

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Ledamot

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottsordförandekonferensen
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med ASEAN:S medlemsländer, länderna i Sydostasien och Sydkorea
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottsordförandekonferensen
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, länderna i Sydostasien och Republiken Korea

Suppleant

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Ekonomi/sysselsättning

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(2)

Omröstning

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(7)

Europeiska rådet/Säkerhet

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation dans la province indonésienne d'Aceh (Atjeh) FR

02-06-2003 B5-0302/2003

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Alkoholmonopol TEKEL

28-05-2003 E-1949/2003 Kommissionen

Arbetsförhållanden för blomarbetare

20-02-2003 E-0466/2003 Kommissionen