Sök i tabellen

Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land

Land EPP S&D Renew Gröna/EFA ID ECR Vänstern NI Totalt
Belgien 4 3 4 3 3 3 1 21
Bulgarien 7 5 3 2 17
Tjeckien 5 1 5 3 2 4 1 21
Danmark 1 3 6 2 1 1 14
Tyskland 30 16 7 25 9 1 5 3 96
Estland 1 2 3 1 7
Irland 5 2 2 4 13
Grekland 7 2 1 1 6 4 21
Spanien 13 21 9 4 4 5 3 59
Frankrike 8 7 23 12 18 6 5 79
Kroatien 4 4 1 1 2 12
Italien 10 16 3 3 25 8 10 75
Cypern 2 2 2 6
Lettland 3 2 1 1 1 8
Litauen 4 2 1 2 1 1 11
Luxemburg 2 1 2 1 6
Ungern 1 5 2 13 21
Malta 2 4 6
Nederländerna 6 6 7 3 5 1 1 29
Österrike 7 5 1 3 3 19
Polen 16 7 1 1 27 52
Portugal 7 9 1 4 21
Rumänien 14 10 8 1 33
Slovenien 4 2 2 8
Slovakien 4 3 4 1 2 14
Finland 3 2 3 3 2 1 14
Sverige 6 5 3 3 3 1 21
EU 176 145 102 71 64 63 38 45 704