Sök i tabellen

Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land

Land EPP S&D Renew Gröna/EFA ECR ID Vänstern NI Totalt
Belgien 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bulgarien 7 4 3 2 1 17
Tjeckien 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Danmark 1 3 6 2 1 1 14
Tyskland 30 16 7 25 1 5 12 96
Estland 1 2 3 1 7
Irland 5 2 2 4 13
Grekland 6 2 1 1 1 4 6 21
Spanien 13 21 9 3 4 6 3 59
Frankrike 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Kroatien 4 4 1 1 2 12
Italien 12 15 4 3 10 22 10 76
Cypern 2 2 2 6
Lettland 2 2 1 2 1 8
Litauen 4 2 1 2 1 1 11
Luxemburg 2 1 2 1 6
Ungern 1 5 2 13 21
Malta 2 4 6
Nederländerna 6 6 7 3 5 1 1 29
Österrike 7 5 1 3 3 19
Polen 16 7 1 27 1 52
Portugal 7 9 1 4 21
Rumänien 14 9 7 1 1 1 33
Slovenien 4 2 2 8
Slovakien 4 1 4 1 4 14
Finland 3 2 3 3 2 1 14
Sverige 6 5 3 3 3 1 21
EU 176 139 102 71 69 49 37 62 705