Tadeusz ROSS Tadeusz ROSS
Tadeusz ROSS
Polen

Född : , Warszawa

7:e valperioden Tadeusz ROSS

Politiska grupper

  • 17-12-2013 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 17-12-2013 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ledamot

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant

  • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
  • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.