Transparantie en ethiek 

Binnen een democratisch bestel is transparantie van groot belang om de burgers in staat te stellen deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Transparantie vergroot de legitimiteit en de doeltreffendheid van de instellingen, omdat de burgers de instellingen daardoor kunnen controleren.

Het Europees Parlement heeft als instelling die alle EU-burgers vertegenwoordigt reeds een breed scala aan transparantiemaatregelen vastgesteld en is vastbesloten om de transparantie nog verder te verbeteren.

Alle transparantie-instrumenten die op deze webpagina worden genoemd, hebben ten doel de mogelijkheden voor burgers om toezicht te houden op de activiteiten - met name de wetgevingsactiviteiten - van het Parlement te vergroten, en passen dus in het streven van het Parlement naar transparantie.

    

Toegang van het publiek tot documenten

Burgers hebben recht op toegang tot documenten van het Parlement, in overeenstemming met de beginselen en voorwaarden die zijn neergelegd in Verordening (EG) nr. 1049/2001.

    

Lobbygroepen en transparantie

Europese burgers kunnen de wetgevingsactiviteiten van de instellingen volgen en ook in de gaten houden of lobbyactiviteiten volgens de regels verlopen.

    

Regels inzake passend gedrag

Binnen het Parlement gelden zeer strenge gedragsnormen en normen voor doeltreffendheid, in lijn met de beginselen van behoorlijk bestuur.

    

Vergoeding voor algemene uitgaven

De leden kunnen informatie bekendmaken over hoe zij hun vergoeding voor algemene uitgaven besteden.

De instellingen, organen en instanties van de Unie werken in een zo groot mogelijke openheid om de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen en daarmee goed bestuur te bevorderen.

(Artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)