Leidraad plenaire vergadering

Inhoud

In dit document vindt u een antwoord op praktische en organisatorische vragen in verband met de werking van de plenaire vergadering van het Europees Parlement:

  • rol en taken van alle organen en actoren die betrokken zijn bij het verloop van de plenaire vergadering
  • data, termijnen en rooster van de plenaire vergaderingen
  • voorwaarden voor toegang tot de grote vergaderzaal, de tribunes en andere vergaderplaatsen
  • organisatie en verloop van de plenaire vergaderingen (debatten, stemmingen, vragenuren, plechtige zittingen)
  • documenten in verband met de werkzaamheden van de plenaire vergadering

In voorkomend geval wordt verwezen naar het desbetreffende artikel van het Reglement van het Europees Parlement

Doelgroep

Dit document is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de werkzaamheden van de plenaire vergadering: leden, parlementaire medewerkers, personen uit andere instellingen, personeel van het Secretariaat-generaal van het Europees Parlement, journalisten, en meer in het algemeen alle burgers die belangstelling hebben voor de werking van de plenaire vergadering

Contact

Prioritaire informatie en documenten