Inventář cookies 

Jaké technické a dočasné cookies používáme? 

Tyto cookies se ukládají pouze po dobu relace prohlížení.

JSESSIONID

Účel: zachování bezpečné relace v průběhu celé vaší návštěvy

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

LFR_SESSION_STATE_20120

Účel: zachování bezpečné relace v průběhu celé vaší návštěvy

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

SERVERID

Účel: zachování bezpečné relace v průběhu celé vaší návštěvy

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

[cms+name_of_the_website]route

Účel: zajištění vyváženého výkonu našich serverů

název cookie se liší podle příslušné webové stránky, většinou je však ve formátu „cms + název webové stránky + cesta“

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

Jaké cookies týkající se preferencí návštěvníka používáme?
Tyto cookies jsou trvalé.

Europarlcookiepolicysagreement

Účel: zaznamenávají volbu uživatele ohledně našich analytických cookies

Doba platnosti: 13 měsíců

COOKIE_SUPPORT

Účel: zaznamenávají volbu uživatele ohledně našich analytických cookies

Doba platnosti: 13 měsíců

europarl_cookies_accepted

Účel: zaznamenávají volbu uživatele ohledně našich analytických cookies

Doba platnosti: 13 měsíců

PRIVACY_REFUSED20143

Účel: zaznamenávají volbu uživatele ohledně našich analytických cookies

Doba platnosti: 13 měsíců

PRIVACY_READ20143

Účel: zaznamenávají volbu uživatele ohledně našich analytických cookies

Doba platnosti: 13 měsíců

[name_of_the_website]language

Účel: uložení jazyka, v němž je stránka zobrazena

název cookie se liší podle příslušné webové stránky, většinou je však ve formátu „název webové stránky + jazyk“

Doba platnosti: 12 měsíců

GUEST_LANGUAGE_ID

Účel: uložení jazyka, v němž je stránka zobrazena

název cookie se liší podle příslušné webové stránky, většinou je však ve formátu „název webové stránky + jazyk“

Doba platnosti: 12 měsíců

Jaké analytické cookies používáme?

AT Internet je analytický webový nástroj, který jsme zvolili ke sledování našich webových stránek.

Tento nástroj jsme nastavili tak, aby bylo co nejvíce omezeno shromažďování vašich osobních údajů. Provedli jsme například odstranění identifikace IP adres („IP“ označuje internetový protokol), při kterém se automaticky zakrývá část IP adresy každého návštěvníka, takže konkrétního návštěvníka Evropského parlamentu není možné identifikovat pouze prostřednictvím IP adresy.

Jediné údaje, které sledujeme (účelem je vždy zlepšení našich webových stránek díky souhrnným a anonymním statistickým zprávám o aktivitách návštěvníků), jsou následující:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • zdroje (druhy, kampaně, domény…)
 • prohlížené obsahy (název stránky, nastavení úvodních stránek, sled stránek, URL a kanonická URL, jazyk…)
 • geolokace (země, region, město)
 • technické profily (zařízení, OS, prohlížeče, velikost obrazovky uživatele…)
 • doby (datum a čas návštěvy stránek, časové pásmo uživatele)
 • Kampaně
 • vyhledávání stránek
 • akce (kliknutí na náš obsah, na tlačítka provádění akce…)
 • soubory, na které bylo kliknuto a které byly staženy
 • domény (odkazy na externí webové stránky, webová stránka, odkud návštěvník přichází)

K přijetí nebo odmítnutí analytických cookies přejděte na naši stránku zásady používání cookies

Veškeré cookies nástroje AT Internet jsou uvedeny níže.

atidvisitor

Účel: používá se ke sledování výkonnosti stránek navštívených uživateli webových stránek Parlamentu

Doba platnosti: 13 měsíců

idrxvr

Účel: používá se ke sledování síťového provozu a k upozornění na problémy, které mohou nastat, když si uživatelé prohlížejí naše stránky

Doba platnosti: 13 měsíců

atredir

Účel: používá se k uchování informací v případě JS přesměrování

Doba platnosti: 13 měsíců

atuserid

Účel: používá se k uložení anonymního ID návštěvníka na webových stránkách Parlamentu

Doba platnosti: 13 měsíců

atreman

Účel: používá se k uchování předchozí atribuční kampaně v paměti

Doba platnosti: 30 minut

atsession

Účel: používá se k zaznamenání seznamu nových kampaní, které se vyskytly při návštěvě s cílem zabránit několikanásobnému měření stejné kampaně

Doba platnosti: 30 minutes

Jaké cookies používáme pro internetový přenos?

V rámci naší demokratické činnosti poskytujeme živý internetový přenos a záznamy ze všech rozprav v plénu nebo ze schůzí výborů, ale i ze zvláštních akcí, které se konají v prostorách Evropského parlamentu.

K rozvoji a podpoře naší platformy pro internetový přenos byly vybrány dvě společnosti:

 • společnost Vualto, která je odpovědná za samotný internetový přenos (https://www.vualto.com/ )
 • společnost Lavinia, která je odpovědná za zpřístupňování internetového přenosu a nahraných videí prostřednictvím webových stránek našeho multimediálního střediska (https://www.lavinia.tc/)

Tyto dvě společnosti jsme vybrali na základě přísného výběrového řízení, během něhož musely poskytnout záruky ohledně IT zabezpečení, ale i ohledně ochrany údajů.

Tyto dvě společnosti používají některé cookies, které jsou nezbytné pro hladké fungování této služby.

Tyto cookies jsou uvedeny níže.

EmbedPlayer.UserBandwidth

Účel: přizpůsobení kvality videa uživateli podle šířky pásma, kterou má webová stránka multimediálního střediska k dispozici

Doba platnosti: vymazány poté, co uživatel zavře prohlížeč

EU_CART_ID

Účel: umožňuje, aby si webová stránka zapamatovala poslední formát a kvalitu médií, které si uživatel zvolil

Doba platnosti: 12 měsíců

media_pref_format_* (all)

Účel: umožňuje, aby si webová stránka zapamatovala poslední formát a kvalitu médií, které si uživatel zvolil

Doba platnosti: 12 měsíců

Které údaje z našich záznamů na serveru používáme?

Abychom našim uživatelům zajistili technickou bezpečnost, výkonnost a asistenci, zaznamenáváme činnost naší technické infrastruktury a našich aplikací.

V nejvyšší možné míře však omezujeme shromažďování jakýchkoli osobních údajů. Jediné osobní údaje, které sledujeme, pokud jde o naši infrastrukturu (účelem je vždy bezpečnost a monitorování), jsou následující:

 • IP adresa
 • datum a čas připojení
 • navštívená část webových stránek Evropského parlamentu
 • operační systém
 • připojení k našim aplikacím
 • objem stažených dat
 • IP adresa webové stránky
 • používaný protokol (http; https; rtmp apod.)

Údaje jsou zaznamenávány do denních souborů protokolu, které uchováváme mezi 30 dny a šesti měsíci. Poté jsou zálohovány po dobu šesti měsíců až jednoho roku. Na konci stanoveného období jsou údaje automaticky vymazány.

Všechny údaje shromážděné v rámci našich aplikací jsou oznámeny našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů zvláštním oznamovacím postupem uloženým v „rejstříku ochrany údajů“.