Wykaz plików cookie 

Jakich technicznych i sesyjnych plików cookie używamy? 

Te pliki cookie są przechowywane wyłącznie podczas danej sesji.

JSESSIONID

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.

LFR_SESSION_STATE_20120

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.

SERVERID

Cel: Utrzymanie bezpiecznej sesji dla użytkownika podczas wizyty.   

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.

[cms+name_of_the_website]route

Cel: Gwarantuje równoważenie obciążenia na naszych serwerach.

Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Najczęściej jednak ma następujący format: „cms + nazwa strony internetowej + trasa”.

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Jakich preferencyjnych plików cookie używamy?
Te pliki cookie mają charakter trwały.

Europarlcookiepolicysagreement

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.

Okres przechowywania: 13 months

COOKIE_SUPPORT

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

europarl_cookies_accepted

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

PRIVACY_REFUSED20143

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

PRIVACY_READ20143

Cel: Rejestrowanie wyboru użytkownika za pomocą analitycznych plików cookie.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

[name_of_the_website]language

Cel: Zapamiętanie języka, w którym wyświetla się strona.

Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Najczęściej jednak ma następujący format: „nazwa strony internetowej + język”.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

GUEST_LANGUAGE_ID

Cel: Zapamiętanie języka, w którym wyświetla się strona.

Nazwa tego pliku cookie różni się w zależności od strony internetowej. Najczęściej jednak ma następujący format: „nazwa strony internetowej + język”.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

Jakich analitycznych plików cookie używamy?

AT Internet jest narzędziem analizy internetowej wybranym przez nas w celu monitorowania naszych stron internetowych.

Skonfigurowaliśmy to narzędzie, aby ograniczyć w jak największym stopniu gromadzenie danych osobowych użytkowników. Wprowadziliśmy na przykład rozwiązanie dotyczące anonimizacji adresu IP, polegające na automatycznym usuwaniu ostatniego oktetu (ostatnie trzy liczby) w adresie IP każdego odwiedzającego (protokół internetowy), co uniemożliwia identyfikację odwiedzającego jedynie za pośrednictwem jego adresu IP.

Aby ulepszać nasze strony internetowe dzięki zagregowanym i anonimowym raportom statystycznym dotyczącym aktywności odwiedzających, śledzimy wyłącznie następujące dane:

 • adres IP (poddany anonimizacji)
 • źródła (rodzaje, kampanie, dziedziny itp.)
 • przeglądane treści (nazwa strony, ustawienia stron edytorskich, ścieżka strony, URL, URL kanoniczny, język itp.)
 • geolokalizacja (państwo, region, miasto)
 • profile techniczne (urządzenia, OS, przeglądarki, rozmiar ekranu użytkownika itp.)
 • okresy (data i godzina wizyty na stronie, strefa czasowa użytkownika)
 • kampanie
 • wyszukiwanie
 • wydarzenia (kliknięcia na treść, na przyciski akcji itp.)
 • pliki, które kliknięto i które pobrano
 • domeny (linki do witryny zewnętrznej, adres strony odsyłającej)

Aby zaakceptować lub odrzucić nasze analityczne pliki cookie, przejdź do strony Polityka dotycząca plików cookie.

Wszystkie pliki cookie AT Internet są wymienione poniżej.

atidvisitor

Cel: Analizuje wydajność stron odwiedzanych przez użytkowników w witrynie internetowej Parlamentu.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

idrxvr

Cel: Monitoruje ruch oraz sygnalizuje problemy, które mogą wystąpić podczas przeglądania naszych stron.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atredir

Cel: Zachowuje informacje w przypadku przekierowania JavaScript.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atuserid

Cel: Przechowuje anonimowy identyfikator użytkownika na stronach Parlamentu.

Okres przechowywania: 13 miesięcy

atreman

Cel: Umożliwia zapamiętywanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika.

Okres przechowywania: 30 days

atsession

Cel: Rejestruje wykaz nowych kampanii napotkanych podczas wizyty, aby uniknąć kilkukrotnego pomiaru tej samej kampanii.

Okres przechowywania: 30 minutes

Które pliki cookie wykorzystujemy na potrzeby transmisji internetowej?

W ramach naszej pracy na rzecz demokracji zapewniamy transmisje na żywo i nagrania wszystkich debat, takich jak posiedzenia plenarne i posiedzenia komisji, a także konkretnych wydarzeń odbywających się w naszych murach.

Do rozwoju i wsparcia naszej platformy do transmisji internetowej wybrano dwie firmy:

 • Vualto do samej transmisji internetowej (https://www.vualto.com/);
 • Lavinia do udostępniania transmisji internetowych i nagrań wideo za pośrednictwem strony internetowej naszego centrum multimedialnego (https://www.lavinia.tc/).

Wybraliśmy te dwie firmy po przeprowadzeniu rygorystycznego procesu, podczas którego musiały one złożyć gwarancje zarówno w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, jak i ochrony danych.

Te dwie firmy umieszczają pewne pliki cookie, które są obowiązkowe dla sprawnego funkcjonowania serwisu.

Są one wymienione poniżej.

EmbedPlayer.UserBandwidth

Cel: Dostosowanie jakości obrazu zgodnie z pasmem dostępnym na stronie internetowej centrum multimedialnego.

Okres przechowywania: Usuwany po zamknięciu przeglądarki.

EU_CART_ID

Cel: Przechowywanie mediów wybranych przez niezalogowanego użytkownika podczas logowania.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

media_pref_format_* (all)

Cel:Zapamiętywanie ostatniego formatu nośnika i jakości mediów wybranych przez użytkownika.

Okres przechowywania: 12 miesięcy

Jakie dane z naszych rejestrów aktywności sieciowej wykorzystujemy?

Z uwagi na bezpieczeństwo techniczne, wydajność i pomoc użytkownikom rejestrujemy działania naszej infrastruktury technicznej i naszych aplikacji.

Niemniej jednak ograniczamy w jak największym stopniu gromadzenie wszelkich danych osobowych. Do celów bezpieczeństwa i monitorowania śledzimy wyłącznie następujące dane osobowe w odniesieniu do infrastruktury:

 • adres IP
 • data i godziny połączenia
 • odwiedzana część strony Parlamentu Europejskiego
 • system operacyjny
 • połączenie z naszymi aplikacjami
 • objętość załadowanych danych
 • adres IP witryny internetowej
 • zastosowany protokół (HTTP, HTTPS, RTMP itd.)

Dane są rejestrowane w dziennym rejestrze od 30 dni do sześciu miesięcy. Następnie są archiwizowane od sześciu miesięcy do jednego roku. Dane te są usuwane automatycznie po upływie określonego terminu.

Inspektor ochrony danych jest powiadamiany o wszystkich danych zgromadzonych przez nasze aplikacje za pomocą specjalnego procesu powiadamiania zapisanego w „Rejestrze ochrony danych”.