Välisasjad

Euroopa Liidu eesmärk on edendada koostööd kolmandate riikidega.