Utrikesfrågor

Upptäck hur EU interagerar med resten av världen, från att ingå handelsavtal till att sätta standarder och främja mänskliga rättigheter.

Videoklipp