Uprawnienia i procedury 

Traktaty europejskie przyznały Parlamentowi Europejskiemu, jako bezpośrednio wybieranemu organowi UE, szeroki zakres uprawnień. W kolejnych sekcjach znajdziesz więcej informacji o tych uprawnieniach oraz o procedurach w Parlamencie.

Uprawnienia legislacyjne 

Wraz z przedstawicielami rządów państw UE zgromadzonymi w Radzie Parlament odpowiada za przyjmowanie unijnego prawodawstwa. W zwykłej procedurze ustawodawczej obie te instytucje są równoprawnymi współprawodawcami. W pewnych szczególnych przypadkach mogą obowiązywać inne procedury.

Uprawnienia budżetowe 

Parlament i Rada muszą zatwierdzić roczny budżet UE. Dowiedz się więcej o tej procedurze.

Uprawnienia kontrolne 

Posłowie do PE nadzorują prace instytucji UE, zwłaszcza Komisji Europejskiej, która jest organem wykonawczym Unii Europejskiej.

Parlamenty krajowe 

Dowiedz się, jak Parlament Europejski współpracuje z parlamentami państw członkowskich w sprawach europejskich.

Traktat z Lizbony 

Ostatnie zmiany traktatów europejskich, wprowadzone przez Traktat z Lizbony, rozszerzyły uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Dowiedz się więcej na ten temat.