Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Sky 2 Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

18-01-2021 CONT_PR(2021)657252 PE657.252v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

15-01-2021 CONT_PR(2021)657266 PE657.266v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

MINUTES - Monday, 7 December 2020 EN

15-01-2021 CONT_PV(2020)12-07-1 PE662.107v01-00 CONT

MINUTES - Monday, 30 November 2020 - Tuesday, 1 December 2020 EN

15-01-2021 CONT_PV(2020)11-30-1 PE663.182v01-00 CONT

MINUTES - Monday, 14 December 2020 EN

15-01-2021 CONT_PV(2020)12-14-1 PE663.191v01-00 CONT

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657194 PE657.194v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657210 PE657.210v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657216 PE657.216v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (before 4 July 2019: Agency for the Cooperation of Energy Regulators) for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657219 PE657.219v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657220 PE657.220v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657226 PE657.226v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2019: performance, financial management and control EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657227 PE657.227v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Bio-based Industries Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657251 PE657.251v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the ECSEL Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657261 PE657.261v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657262 PE657.262v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657263 PE657.263v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657264 PE657.264v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

14-01-2021 CONT_PR(2021)657265 PE657.265v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

13-01-2021 CONT_PR(2020)657244 PE657.244v02-00 CONT
Olivier CHASTEL

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Railways (ERA) for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657197 PE657.197v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657199 PE657.199v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657204 PE657.204v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657207 PE657.207v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657208 PE657.208v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657213 PE657.213v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657221 PE657.221v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657222 PE657.222v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657224 PE657.224v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2019 EN

12-01-2021 CONT_PR(2021)657225 PE657.225v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657193 PE657.193v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657195 PE657.195v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657196 PE657.196v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European GNSS Agency for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657198 PE657.198v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Training Foundation for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657200 PE657.200v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Aviation Safety Agency for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657201 PE657.201v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Agency for Safety and Health at Work EU-OSHA) (before 20 February 2019: European Agency for Safety and Health at Work) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657202 PE657.202v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Agency for Support for BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) - (BEREC Office) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657205 PE657.205v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657209 PE657.209v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) (before 20 February 2019: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657211 PE657.211v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) (before 12 December 2019: Eurojust) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657215 PE657.215v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Insurance and Occupational Pensions Authority for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657218 PE657.218v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) for the financial year 2019 EN

11-01-2021 CONT_PR(2021)657223 PE657.223v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2019 EN

08-01-2021 CONT_PR(2021)657206 PE657.206v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2019 EN

08-01-2021 CONT_PR(2021)657212 PE657.212v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2019 EN

08-01-2021 CONT_PR(2021)657217 PE657.217v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

ARVAMUSE PROJEKT ELi institutsioonide läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamise kohta sõltumatu ELi eetikaorgani loomise kaudu

18-12-2020 CONT_PA(2020)661960 PE661.960v01-00 CONT
Mikuláš PEKSA

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

16-12-2020 CONT_PR(2020)655987 PE655.987v01-00 CONT
Pascal DURAND

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section I – European Parliament EN

16-12-2020 CONT_PR(2020)657149 PE657.149v01-00 CONT
Petri SARVAMAA

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus

16-12-2020 CONT_PR(2020)657240 PE657.240v01-00 CONT
Ramona STRUGARIU

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

16-12-2020 CONT_PR(2020)657241 PE657.241v01-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

DRAFT REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section VI – European Economic and Social Committee EN

16-12-2020 CONT_PR(2020)657242 PE657.242v01-00 CONT
Olivier CHASTEL

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee

16-12-2020 CONT_PR(2020)657243 PE657.243v01-00 CONT
Alin MITUȚA

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor

16-12-2020 CONT_PR(2020)657247 PE657.247v01-00 CONT
Alin MITUȚA

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

15-12-2020 CONT_PR(2020)655988 PE655.988v01-00 CONT
Alin MITUȚA

PROTOKOLL - Neljapäev, 15. oktoober 2020

14-12-2020 CONT_PV(2020)10-15-1 PE661.827v01-00 CONT

PROTOKOLL - Teisipäev, 10. november 2020

14-12-2020 CONT_PV(2020)11-10-1 PE662.021v01-00 CONT

PROTOKOLL - Kolmapäev, 28. oktoober 2020 - Neljapäev, 29. oktoober 2020

11-12-2020 CONT_PV(2020)10-28-1 PE660.300v01-00 CONT

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 10/2020 (Discharge 2019): EU transport infrastructures: more speed needed in megaproject implementation to deliver network effects on time EN

10-12-2020 CONT_DT(2020)655662 PE655.662v01-00 CONT
Andrey NOVAKOV

PROTOKOLL - Esmaspäev, 16. november 2020

07-12-2020 CONT_PV(2020)11-16-1 PE660.428v01-00 CONT

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/0000, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) 883/2013 seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega

25-11-2020 CONT_PR(2020)660342 PE660.342v01-00 CONT
Marian-Jean MARINESCU

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta nimetada Marek Opiola kontrollikoja liikmeks

23-11-2020 CONT_PR(2020)660311 PE660.311v01-00 CONT
Matteo ADINOLFI

AMENDMENTS 1 - Draft recommendation for second reading A general regime of conditionality for the protection of the Union budget EN

19-11-2020 CJ13_AM(2020)660383 PE660.383v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 7/2020 (Discharge 2019): Implementing Cohesion policy: comparatively low costs, but insufficient information to assess simplification savings EN

19-11-2020 CONT_DT(2020)652654 PE652.654v01-00 CONT
Viola VON CRAMON-TAUBADEL

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 13/2020 (Discharge 2019): Biodiversity on farmland: CAP contribution has not halted the decline EN

19-11-2020 CONT_DT(2020)658881 PE658.881v01-00 CONT
Viola VON CRAMON-TAUBADEL

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks

13-11-2020 CJ13_PR(2020)660258 PE660.258v01-00 BUDG CONT
Petri SARVAMAA Eider GARDIAZABAL RUBIAL

WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 11/2020 (Discharge 2019): Energy efficiency in buildings: greater focus on cost-effectiveness still needed EN

10-11-2020 CONT_DT(2020)658933 PE658.933v03-00 CONT
Lefteris CHRISTOFOROU

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend

04-11-2020 CONT_AD(2020)655861 PE655.861v03-00 CONT
Monika HOHLMEIER