Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report 2019 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680771 PE680.771v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 21 - Draft report 2019 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680772 PE680.772v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 30 - Draft report 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680774 PE680.774v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 22 - Draft report 2019 discharge: European Aviation Safety Agency (EASA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680775 PE680.775v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 33 - Draft report 2019 discharge: European Asylum Support Office (EASO) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680776 PE680.776v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 13 - Draft report 2019 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680784 PE680.784v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report 2019 discharge: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680785 PE680.785v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report 2019 discharge: European Maritime Safety Agency (EMSA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680789 PE680.789v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 7 - Draft report 2019 discharge: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680790 PE680.790v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report 2019 discharge: European Securities and Markets Authority (ESMA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680792 PE680.792v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 19 - Draft report 2019 discharge: European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680794 PE680.794v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 2 - Draft report 2019 discharge: Euratom Supply Agency (ESA) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680796 PE680.796v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report 2019 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680797 PE680.797v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

AMENDMENTS 1 - 22 - Draft report 2019 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680799 PE680.799v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 66 - Draft report Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2019: performance, financial management and control EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)680803 PE680.803v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report 2019 discharge: Joint Undertaking - Safety of air navigation (SESAR) EN

04-03-2021 CONT_AM(2021)689538 PE689.538v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

AMENDMENTS 1 - 35 - Draft report 2019 discharge: European Banking Authority (EBA) EN

03-03-2021 CONT_AM(2021)680778 PE680.778v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

Opinion on Guidelines for the 2022 budgetary procedure – Section III EN

03-03-2021 CONT_AL(2021)689560 PE689.560v02-00 CONT
Joachim KUHS

DRAFT OPINION on Implementation report on the EU Trust Funds and the Facility for Refugees in Turkey EN

24-02-2021 CONT_PA(2021)680939 PE680.939v01-00 CONT
Tomáš ZDECHOVSKÝ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 57 - Raporti projekt 2019. aasta ELi üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

08-02-2021 CONT_AM(2021)680750 PE680.750v01-00 CONT
Pascal DURAND

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–39 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus

08-02-2021 CONT_AM(2021)680751 PE680.751v01-00 CONT
Ramona STRUGARIU

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–88 - Raporti projekt 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

08-02-2021 CONT_AM(2021)680757 PE680.757v01-00 CONT
Olivier CHASTEL

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 74 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee

06-02-2021 CONT_AM(2021)680758 PE680.758v01-00 CONT
Alin MITUȚA

AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

05-02-2021 CONT_AM(2021)663207 PE663.207v01-00 CONT
Mikuláš PEKSA

PROTOKOLL - Kolmapäev, 6. jaanuar 2021 - Neljapäev, 7. jaanuar 2021

05-02-2021 CONT_PV(2021)01-06-1 PE663.228v01-00 CONT

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 38 - Raporti projekt 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman

05-02-2021 CONT_AM(2021)680749 PE680.749v01-00 CONT
Olivier CHASTEL

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 51 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda

05-02-2021 CONT_AM(2021)680752 PE680.752v01-00 CONT
Martina DLABAJOVÁ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 54 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus

05-02-2021 CONT_AM(2021)680753 PE680.753v01-00 CONT
Alin MITUȚA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1 - 36 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor

05-02-2021 CONT_AM(2021)680759 PE680.759v01-00 CONT
Alin MITUȚA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–221 - Raporti projekt Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament

05-02-2021 CONT_AM(2021)680810 PE680.810v01-00 CONT
Petri SARVAMAA

Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

05-02-2021 CONT_AL(2021)680830 PE680.830v02-00 CONT
Monika HOHLMEIER

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

20-01-2021 CONT_PR(2020)657242 PE657.242v02-00 CONT
Olivier CHASTEL

RAPORTI PROJEKT 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

20-01-2021 CONT_PR(2021)657249 PE657.249v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

18-01-2021 CONT_PR(2021)655922 PE655.922v01-00 CONT
Joachim KUHS

RAPORTI PROJEKT ühisettevõtte Clean Sky 2 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

18-01-2021 CONT_PR(2021)657252 PE657.252v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT ühisettevõtte Shift2Rail 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

15-01-2021 CONT_PR(2021)657266 PE657.266v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 7. detsember 2020

15-01-2021 CONT_PV(2020)12-07-1 PE662.107v01-00 CONT

PROTOKOLL - Esmaspäev, 30. november 2020 - Teisipäev, 1. detsember 2020

15-01-2021 CONT_PV(2020)11-30-1 PE663.182v01-00 CONT

PROTOKOLL - Esmaspäev, 14. detsember 2020

15-01-2021 CONT_PV(2020)12-14-1 PE663.191v01-00 CONT

RAPORTI PROJEKT Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657194 PE657.194v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657210 PE657.210v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657216 PE657.216v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657219 PE657.219v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657220 PE657.220v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657226 PE657.226v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll

14-01-2021 CONT_PR(2021)657227 PE657.227v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657251 PE657.251v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT ühisettevõtte ECSEL 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657261 PE657.261v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657262 PE657.262v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657263 PE657.263v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657264 PE657.264v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT ühisettevõtte SESAR 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

14-01-2021 CONT_PR(2021)657265 PE657.265v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman

13-01-2021 CONT_PR(2020)657244 PE657.244v02-00 CONT
Olivier CHASTEL

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657197 PE657.197v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657199 PE657.199v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657204 PE657.204v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657207 PE657.207v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657208 PE657.208v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657213 PE657.213v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657221 PE657.221v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657222 PE657.222v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657224 PE657.224v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-01-2021 CONT_PR(2021)657225 PE657.225v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657193 PE657.193v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657195 PE657.195v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657196 PE657.196v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657198 PE657.198v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657200 PE657.200v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657201 PE657.201v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) (kuni 20. veebruarini 2019 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657202 PE657.202v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT BERECi (Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet) Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657205 PE657.205v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657209 PE657.209v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657211 PE657.211v01-00 CONT
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657215 PE657.215v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657218 PE657.218v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI

RAPORTI PROJEKT Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

11-01-2021 CONT_PR(2021)657223 PE657.223v01-00 CONT
Ryszard CZARNECKI