Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast eelarvekontrollikomisjoni! Mind valiti selle komisjoni esimeheks juulis 2019. Koos 29 kolleegiga kokku 16 riigist pühendun ELi eelarve tõhusale kontrollimisele.

Kontrollime ja jälgime, et eelarvevahendeid (2019. aastal ca. 166 miljardit eurot) kasutataks õigesti ja sihipäraselt. Eelarve haldamise eest vastutab peamiselt Euroopa Komisjon, kes jagab välja valdava osa kõigist vahenditest. Ligikaudu 80 % rahalistest vahenditest läheb liikmesriikidele, umbes 13 % kuludest investeeritakse üle maailma ja ümmarguselt 7 % kulub haldusele.

Eelarvekontrollikomisjoni abistab tema töös Euroopa Kontrollikoda, mis asub Luxembourgis. Meie pädevusse kuuluvad ka Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) ja Euroopa Investeerimispank (EIP). Osaleme kõikides seadusandlikes menetlustes, kus käsitletakse liidu eelarve õige haldamise ja ELi finantshuvidega seotud küsimusi. Lisaks pooldame tugevat Euroopa Prokuratuuri (EPPO).

Arvud räägivad enda eest – hea finantsjuhtimine tagab turvalisuse, usalduse ja usaldusväärsuse.

Monika Hohlmeier
Kontakt