Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

MINUTES - Monday, 7 December 2020 EN

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 160 - Draft opinion Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

MINUTES - Thursday, 17 December 2020 EN

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

TUAIRIM i dtreo shásra AE um choigeartú carbóin ar theorainneacha atá comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

AMENDMENTS 1 - 325 - Draft report A European Strategy for Energy System Integration EN

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2008/376/CE maidir le glacadh Chlár Taighde an Chiste Taighde um Ghual agus Cruach agus maidir leis na treoirlínte teicniúla ilbhliantúla le haghaidh an chláir sin

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AMENDMENTS 1 - 190 - Draft report A European Strategy for Hydrogen EN

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

AMENDMENTS 191 - 385 - Draft report A European Strategy for Hydrogen EN

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

TUAIRIM maidir leis an bPlean Gníomhaíochta le haghaidh Geilleagar Ciorclach nua

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 1 Nollaig 2020

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 27 Deireadh Fómhair 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar Straitéis Eorpach i ndáil le Hidrigin

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú: deireadh a chur le bacainní ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh agus úsáid IS a fheabhsú do thomhaltóirí Eorpacha

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

AMENDMENTS 1 - 367 - Draft report A European strategy for data EN

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar Straitéis an Aontais maidir le Comhtháthú Córas Fuinnimh

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion on the impact on the fishing sector of offshore windfarms and other renewable energy systems EN

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

AMENDMENTS 1 - 181 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

MINUTES - Thursday, 15 October 2020 EN

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

TUAIRIM ar bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AMENDMENTS 1 - 120 - Draft opinion Towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism EN

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 1 Meán Fómhair 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

DRAFT OPINION on the new Circular Economy Action Plan EN

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 16 Meitheamh 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar straitéis Eorpach le haghaidh sonraí

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDMENTS 1 - 326 - Draft report A new strategy for European SMEs EN

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

AMENDMENTS 28 - 273 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

AMENDMENTS 31 - 259 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

AMENDMENTS 22 - 120 - Draft opinion Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta a chruthú

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

MIONTUAIRISCÍ - Dé hAoine, 12 Meitheamh 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

LEASUITHE 36 - 148 - Dréacht-tuairim maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta a chruthú

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta a chruthú

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRÉACHT-TUAIRIM i dtreo shásra AE um choigeartú carbóin ar theorainneacha atá comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 6 Iúil 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 29 Meitheamh 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

DRAFT AGENDA - Monday, 6 July 2020 EN

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

TUAIRIM Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMENDMENTS 1 - 325 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDMENTS 326 - 593 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDMENTS 594 - 704 - Draft report A New Industrial Strategy for Europe EN

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

DRÉACHT-TUAIRIM ar thionchar feirmeacha gaoithe amach ón gcósta agus córas eile fuinnimh inathnuaite ar an earnáil iascaireachta

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA