Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Ūdeņraža stratēģiju

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas digitālās nākotnes veidošanu: šķēršļu novēršana digitālā vienotā tirgus darbībā un mākslīgā intelekta izmantošanas uzlabošana Eiropas patērētājiem

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

GROZĪJUMI Nr. 1 - 367 - Ziņojuma projekts Eiropas Datu stratēģija

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES stratēģiju energosistēmu integrēšanai

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

GROZĪJUMI Nr. 1 - 96 - Atzinuma projekts Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekme uz zvejniecības nozari

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 181 - Atzinuma projekts Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

ZIŅOJUMS par jaunu Eiropas industriālo stratēģiju

22-10-2020 A9-0197/2020 PE650.700v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 120 - Atzinuma projekts Virzība uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 1. septembris

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 7. septembris

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

ATZINUMA PROJEKTS par jaunu aprites ekonomikas rīcības plānu

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 16. jūnijs

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Datu stratēģiju

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 326 - Ziņojuma projekts Jauna stratēģija Eiropas MVU

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

GROZĪJUMI Nr. 28 - 273 - Atzinuma projekts Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

GROZĪJUMI Nr. 31 - 259 - Atzinuma projekts Programmas InvestEU izveide

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

GROZĪJUMI Nr. 22 - 120 - Atzinuma projekts Publiskā sektora aizdevumu mehānisms Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 12. jūnijs

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

GROZĪJUMI Nr. 36 - 148 - Atzinuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz maksātspējas atbalsta instrumenta izveidi groza Regulu (ES) 2015/1017

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz PTO prasībām pielāgotu ES oglekļa ievedkorekcijas mehānismu

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 29. jūnijs

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

GROZĪJUMI Nr. 1 - 325 - Ziņojuma projekts Jauna Eiropas rūpniecības stratēģija

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

GROZĪJUMI Nr. 326 - 593 - Ziņojuma projekts Jauna Eiropas rūpniecības stratēģija

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

GROZĪJUMI Nr. 594 - 704 - Ziņojuma projekts Jauna Eiropas rūpniecības stratēģija

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ATZINUMA PROJEKTS par atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekmi uz zvejniecības nozari

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jaunu stratēģiju Eiropas MVU

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ATZINUMS par zāļu trūkumu – kā risināt jaunu problēmu

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 4. jūnijs

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

GROZĪJUMI Nr. 44 - 353 - Atzinuma projekts Priekšlikums, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

GROZĪJUMI Nr. 354 - 524 - Atzinuma projekts Priekšlikums, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 19. maijs

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 17. februāris - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 28. maijs

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko regulējumu, ar ko apturēt un pretējā virzienā vērst ES veicinātu pasaules mēroga mežu iznīcināšanas procesu

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ATZINUMS par ES lomu pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ATZINUMS par Eiropas mežu stratēģiju: turpmākā rīcība

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinums par ieteikumiem sarunām par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jaunu ilgtermiņa stratēģiju Eiropas rūpniecības nākotnei

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 15. maijs

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata akts)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI