Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 декември 2020 г.

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 160 - Проект на становище Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 17 декември 2020 г.

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

СТАНОВИЩЕ към механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на въглеродните емисии на границите

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 – 325 - Проект на доклад Европейска стратегия за интеграция на енергийните системи

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 190 - Проект на доклад Европейска стратегия за водорода

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

ИЗМЕНЕНИЯ 191 - 385 - Проект на доклад Европейска стратегия за водорода

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

СТАНОВИЩЕ относно новия план за действие за кръгова икономика

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ПРОТОКОЛ - Вторник, 1 декември 2020 г.

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

ПРОТОКОЛ - Вторник, 27 октомври 2020 г.

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 9 ноември 2020 г.

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 12 ноември 2020 г.

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно Европейска стратегия за водорода

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 1 октомври 2020 г.

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на използването на изкуствения интелект за европейските потребители

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 367 - Проект на доклад Европейска стратегия за данните

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 12 октомври 2020 г.

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 96 - Проект на становище Въздействие на ветроенергийните паркове в морето и на други системи за енергия от възобновяеми източници върху риболовния сектор

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 181 - Проект на становище Нов план за действие за кръгова икономика

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 15 октомври 2020 г.

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 120 - Проект на становище Към механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, който да отговаря на изискванията на СТО

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 1 септември 2020 г.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 септември 2020 г.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно новия план за действие за кръгова икономика

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ПРОТОКОЛ - Вторник, 16 юни 2020 г.

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно Европейска стратегия за данните

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 326 - Проект на доклад Нова стратегия за европейските МСП

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ИЗМЕНЕНИЯ 28 - 273 - Проект на становище Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ИЗМЕНЕНИЯ 31 - 259 - Проект на становище Създаване на програмата InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

ИЗМЕНЕНИЯ 22 - 120 - Проект на становище Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на механизма за справедлив преход

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа на платежоспособността

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

ПРОТОКОЛ - Петък, 12 юни 2020 г.

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 16 юли 2020 г.

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ИЗМЕНЕНИЯ 36 - 148 - Проект на становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа на платежоспособността

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 по отношение на създаването на Инструмент за подкрепа на платежоспособността

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Към механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите, който да отговаря на изискванията на СТО

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 6 юли 2020 г.

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 29 юни 2020 г.

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 325 - Проект на доклад Дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на Европа

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ИЗМЕНЕНИЯ 326 – 593 - Проект на доклад Дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на Европа

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ИЗМЕНЕНИЯ 594 - 704 - Проект на доклад Дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на Европа

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на ветроенергийните паркове в морето и на други системи за енергия от възобновяеми източници върху риболовния сектор

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно нова стратегия за европейските МСП

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA