Please fill this field

Legutóbbi dokumentumok

Előfordulhat, hogy e dokumentumok némelyike nem érhető el az Ön nyelvén, ezért automatikusan egy másik változatot ajánlunk fel. Ezt a javasolt nyelvi változatot ábrázoló ikon mutatja. (e.g.: FR ).

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió 2021.évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről – valamennyi szakasz

29-07-2021 ITRE_PA(2021)696282 PE696.282v02-00 ITRE
Christian EHLER
Módosítások elıterjesztésének határideje : 03-09-2021

MINUTES - Thursday, 24 June 2021 EN

29-07-2021 CJ05_PV(2021)06-24-1 PE696.324v01-00 ITRE TRAN

WORKING DOCUMENT on Draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - General Introduction - Total expenditure - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section EN

22-07-2021 ITRE_DT(2021)696307 PE696.307v01-00 ITRE
Christian EHLER

OPINION on a Sustainable and Smart Mobility Strategy EN

16-07-2021 ITRE_AD(2021)689562 PE689.562v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

OPINION on an EU strategy to reduce methane emissions EN

16-07-2021 ITRE_AD(2021)692623 PE692.623v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

DRAFT REPORT on the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive EN

14-07-2021 ITRE_PR(2021)695323 PE695.323v01-00 ITRE
Seán KELLY
Módosítások elıterjesztésének határideje : 14-09-2021

VÉLEMÉNYTERVEZET a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (a digitális piacokról szóló jogszabály)

07-07-2021 ITRE_PA(2021)693907 PE693.907v01-00 ITRE
Carlos ZORRINHO
Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-09-2021

MÓDOSÍTÁS 1 - 285 - Jelentéstervezet A tengeri megújuló energiára vonatkozó uniós stratégia

07-07-2021 ITRE_AM(2021)693908 PE693.908v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

VÉLEMÉNY a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

02-07-2021 ITRE_AD(2021)692663 PE692.663v02-00 ITRE
Nils TORVALDS

MÓDOSÍTÁS 72 - 271 - Véleménytervezet A digitális szolgáltatások egységes piaca (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosítása

24-06-2021 ITRE_AM(2021)693906 PE693.906v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

MÓDOSÍTÁS 272 - 591 - Véleménytervezet A digitális szolgáltatások egységes piaca (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosítása

24-06-2021 ITRE_AM(2021)695033 PE695.033v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

MÓDOSÍTÁS 592 - 716 - Véleménytervezet A digitális szolgáltatások egységes piaca (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosítása

24-06-2021 ITRE_AM(2021)695034 PE695.034v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN

AMENDMENTS 25 - 254 - Draft report Roaming on public mobile communications networks within the Union (recast) EN

23-06-2021 ITRE_AM(2021)694950 PE694.950v01-00 ITRE
Angelika WINZIG

MÓDOSÍTÁS 1 - 248 - Jelentéstervezet A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégia

23-06-2021 ITRE_AM(2021)695024 PE695.024v01-00 ITRE
Hildegard BENTELE

JEGYZŐKÖNYV - 2021. június 17., Csütörtök

22-06-2021 ITRE_PV(2021)06-17-1 PE693.926v01-00 ITRE

JEGYZŐKÖNYV - 2021. április 13., Kedd

17-06-2021 ITRE_PV(2021)04-13-1 PE692.839v01-00 ITRE

JELENTÉSTERVEZET a tengeri megújuló energiára vonatkozó uniós stratégiáról

09-06-2021 ITRE_PR(2021)693604 PE693.604v01-00 ITRE
Morten PETERSEN
Módosítások elıterjesztésének határideje : 06-07-2021

MÓDOSÍTÁS 39 - 131 - Jelentéstervezet Az Uniónak a több tagállam által együttesen indított európai metrológiai partnerségben való részvétele

08-06-2021 ITRE_AM(2021)692749 PE692.749v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

MÓDOSÍTÁS 198 - 478 - Jelentéstervezet A közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő létrehozása

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693643 PE693.643v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

MÓDOSÍTÁS 479 - 887 - Jelentéstervezet a közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő létrehozásáról

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693644 PE693.644v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

MÓDOSÍTÁS 888 - 1015 - Jelentéstervezet a közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő létrehozásáról

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693768 PE693.768v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

MÓDOSÍTÁS 51 - 352 - Véleménytervezet Rendelet az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról

08-06-2021 ITRE_AM(2021)693772 PE693.772v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

JEGYZŐKÖNYV - 2021. május 31., Hétfő

07-06-2021 ITRE_PV(2021)05-31-1 PE693.734v01-00 ITRE

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az (EU) 1316/2013 és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

03-06-2021 CJ05_PR(2021)693555 PE693.555v01-00 ITRE TRAN
Marian-Jean MARINESCU Dominique RIQUET Henna VIRKKUNEN

JEGYZŐKÖNYV - 2021. május 26., Szerda

03-06-2021 ITRE_PV(2021)05-26-1 PE693.656v01-00 ITRE

MÓDOSÍTÁS 92 - 362 - Jelentéstervezet az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről

03-06-2021 ITRE_AM(2021)693680 PE693.680v01-00 ITRE
Bart GROOTHUIS

MÓDOSÍTÁS 363 - 600 - Jelentéstervezet Az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedések, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezése

03-06-2021 ITRE_AM(2021)693723 PE693.723v01-00 ITRE
Bart GROOTHUIS

MÓDOSÍTÁS 1 - 296 - Véleménytervezet Európai gyógyszerstratégia

02-06-2021 ITRE_AM(2021)692747 PE692.747v01-00 ITRE
Marc BOTENGA

MÓDOSÍTÁS 1 - 146 - Véleménytervezet A metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégia

02-06-2021 ITRE_AM(2021)693681 PE693.681v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

MÓDOSÍTÁS 25 - 91 - Véleménytervezet A kritikus fontosságú szervezetek rezilienciája

31-05-2021 ITRE_AM(2021)693620 PE693.620v01-00 ITRE
Nils TORVALDS

VÉLEMÉNYTERVEZET a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

28-05-2021 ITRE_PA(2021)693552 PE693.552v01-00 ITRE
Henna VIRKKUNEN
Módosítások elıterjesztésének határideje : 22-06-2021

JELENTÉSTERVEZET a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégiáról

28-05-2021 ITRE_PR(2021)693560 PE693.560v01-00 ITRE
Hildegard BENTELE
Módosítások elıterjesztésének határideje : 22-06-2021

VÉLEMÉNY az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27-05-2021 ITRE_AD(2021)689565 PE689.565v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

JELENTÉSTERVEZET az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

25-05-2021 ITRE_PR(2021)692937 PE692.937v01-00 ITRE
Angelika WINZIG
Módosítások elıterjesztésének határideje : 21-06-2021

JELENTÉSTERVEZET a Horizont Európa keretében közös vállalkozások létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

19-05-2021 ITRE_PR(2021)692644 PE692.644v02-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO
Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-06-2021

JEGYZŐKÖNYV - 2021. május 10., Hétfő

17-05-2021 ITRE_PV(2021)05-10-1 PE692.803v01-00 ITRE

MÓDOSÍTÁS 1 - 114 - Véleménytervezet Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia

12-05-2021 ITRE_AM(2021)692766 PE692.766v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

VÉLEMÉNYTERVEZET az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11-05-2021 ITRE_PA(2021)692744 PE692.744v01-00 ITRE
Patrizia TOIA
Módosítások elıterjesztésének határideje : 31-05-2021

JELENTÉSTERVEZET az Uniónak a több tagállam által közösen indított európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

07-05-2021 ITRE_PR(2021)692641 PE692.641v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO
Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-06-2021

JEGYZŐKÖNYV - 2021. április 26., Hétfő

07-05-2021 ITRE_PV(2021)04-26-1 PE692.693v01-00 ITRE

VÉLEMÉNYTERVEZET az európai gyógyszerstratégiáról

03-05-2021 ITRE_PA(2021)689816 PE689.816v01-00 ITRE
Marc BOTENGA
Módosítások elıterjesztésének határideje : 31-05-2021

JELENTÉSTERVEZET az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

03-05-2021 ITRE_PR(2021)692602 PE692.602v01-00 ITRE
Bart GROOTHUIS
Módosítások elıterjesztésének határideje : 02-06-2021

VÉLEMÉNYTERVEZET a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiáról

03-05-2021 ITRE_PA(2021)692623 PE692.623v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI
Módosítások elıterjesztésének határideje : 01-06-2021

VÉLEMÉNYTERVEZET a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

30-04-2021 ITRE_PA(2021)692663 PE692.663v01-00 ITRE
Nils TORVALDS
Módosítások elıterjesztésének határideje : 27-05-2021

JEGYZŐKÖNYV - 2021. március 25., Csütörtök

28-04-2021 ITRE_PV(2021)03-25-1 PE691.181v02-00 ITRE

MÓDOSÍTÁS 109 - 299 - Jelentéstervezet Európai adatkormányzás (Adatkormányzási rendelet)

27-04-2021 ITRE_AM(2021)691449 PE691.449v01-00 ITRE
Angelika NIEBLER

MÓDOSÍTÁS 300 - 499 - Jelentéstervezet Európai adatkormányzás (Adatkormányzási rendelet)

27-04-2021 ITRE_AM(2021)691468 PE691.468v01-00 ITRE
Angelika NIEBLER

MÓDOSÍTÁS 500 - 739 - Jelentéstervezet Európai adatkormányzás (Adatkormányzási rendelet)

27-04-2021 ITRE_AM(2021)692584 PE692.584v01-00 ITRE
Angelika NIEBLER

JEGYZŐKÖNYV - 2021. április 19., Hétfő

23-04-2021 ITRE_PV(2021)04-19-1 PE691.365v01-00 ITRE

JEGYZŐKÖNYV - 2021. április 15., Csütörtök

23-04-2021 CJ05_PV(2021)04-15-1 PE691.403v01-00 ITRE TRAN

MÓDOSÍTÁS 100 - 405 - Jelentéstervezet A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatások, valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezése

21-04-2021 ITRE_AM(2021)691345 PE691.345v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

MÓDOSÍTÁS 406 - 740 - Jelentéstervezet A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatások, valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezése

21-04-2021 ITRE_AM(2021)691400 PE691.400v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

MÓDOSÍTÁS 741 - 1075 - Jelentéstervezet A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatások, valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezése

21-04-2021 ITRE_AM(2021)691401 PE691.401v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA az Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont és a nemzeti koordinációs központok hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

30-03-2021 ITRE_PR(2021)689669 PE689.669v01-00 ITRE
Rasmus ANDRESEN

JELENTÉSTERVEZET az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

29-03-2021 ITRE_PR(2021)689674 PE689.674v01-00 ITRE
Christian EHLER

JEGYZŐKÖNYV - 2021. március 18., Csütörtök

29-03-2021 ITRE_PV(2021)03-18-1 PE691.128v01-00 ITRE

MÓDOSÍTÁS 95 - 338 - Jelentéstervezet az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról

26-03-2021 ITRE_AM(2021)691126 PE691.126v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO