Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 14 January 2021 EN

24-02-2021 ITRE_PV(2021)01-14-1 PE663.290v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 januari 2021

05-02-2021 ITRE_PV(2021)01-28-1 PE680.844v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 60 - Förslag till yttrande Riktlinjer för budgeten 2022 - Avsnitt III

03-02-2021 ITRE_AM(2021)680881 PE680.881v01-00 ITRE
Christian EHLER

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

01-02-2021 ITRE_AL(2021)680745 PE680.745v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

YTTRANDE över inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftparker och andra system för förnybar energi

29-01-2021 ITRE_AD(2021)648288 PE648.288v02-00 ITRE
Morten PETERSEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12 - 99 - Förslag till betänkande om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

22-01-2021 ITRE_AM(2021)663372 PE663.372v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över riktlinjerna för budgeten 2022 – Avsnitt III

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

PROTOKOLL - Måndagen den 7 december 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 160 - Förslag till yttrande Formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

PROTOKOLL - Torsdagen den 17 december 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

Towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 325 - Förslag till betänkande En europeisk strategi för integrering av energisystem

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 190 - Förslag till betänkande En europeisk vätgasstrategi

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 191 - 385 - Förslag till betänkande En europeisk vätgasstrategi

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKOLL - Tisdagen den 1 december 2020

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Tisdagen den 27 oktober 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

PROTOKOLL - Måndagen den 9 november 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Torsdagen den 12 november 2020

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en europeisk vätgasstrategi

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKOLL - Torsdagen den 1 oktober 2020

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över att forma EU:s digitala framtid: undanröja hinder för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 367 - Förslag till betänkande En EU-strategi för data

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en europeisk strategi för integrering av energisystem

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 96 - Förslag till yttrande Inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 181 - Förslag till yttrande Den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKOLL - Torsdagen den 15 oktober 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

BETÄNKANDE om en ny industristrategi för EU

22-10-2020 A9-0197/2020 PE650.700v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 120 - Förslag till yttrande En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROTOKOLL - Tisdagen den 1 september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Måndagen den 7 september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKOLL - Tisdagen den 16 juni 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om en EU-strategi för data

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 326 - Förslag till betänkande En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 28 - 273 - Förslag till yttrande Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 31 - 259 - Förslag till yttrande Inrättande av InvestEU-programmet

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 22 - 120 - Förslag till yttrande Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROTOKOLL - Fredagen den 12 juni 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Torsdagen den 16 juli 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 36 - 148 - Förslag till yttrande Ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

PROTOKOLL - Måndagen den 29 juni 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE