Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a Council regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking EN

05-03-2021 ITRE_PR(2021)689611 PE689.611v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

DRAFT OPINION on a Sustainable and Smart Mobility Strategy EN

04-03-2021 ITRE_PA(2021)689562 PE689.562v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

MINUTES - Tuesday, 23 February 2021 EN

03-03-2021 ITRE_PV(2021)02-23-1 PE689.632v01-00 ITRE

OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

26-02-2021 ITRE_AD(2021)663091 PE663.091v02-00 ITRE
Christian EHLER

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a reinforced role for the European Medicines Agency in crisis preparedness and management for medicinal products and medical devices EN

26-02-2021 ITRE_PA(2021)689565 PE689.565v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROCES-VERBAL - Joi, 14 ianuarie 2021

24-02-2021 ITRE_PV(2021)01-14-1 PE663.290v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Joi, 28 ianuarie 2021

05-02-2021 ITRE_PV(2021)01-28-1 PE680.844v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 1 - 60 - Proiect de aviz Orientări pentru bugetul pe 2022 - secțiunea a III-a

03-02-2021 ITRE_AM(2021)680881 PE680.881v01-00 ITRE
Christian EHLER

Aviz referitor la Decizia privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

01-02-2021 ITRE_AL(2021)680745 PE680.745v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AVIZ referitor la impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului

29-01-2021 ITRE_AD(2021)648288 PE648.288v02-00 ITRE
Morten PETERSEN

AMENDAMENTELE 12 - 99 - Proiect de raport Modificarea Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program

22-01-2021 ITRE_AM(2021)663372 PE663.372v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROIECT DE AVIZ referitor la orientările pentru bugetul pe 2022 - Secțiunea III

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

PROCES-VERBAL - Luni, 7 decembrie 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 1 - 160 - Proiect de aviz Conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

PROCES-VERBAL - Joi, 17 decembrie 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

AVIZ referitor la un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, compatibil cu normele OMC

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

AMENDAMENTELE 1 - 325 - Proiect de raport O strategie europeană de integrare a sistemelor energetice

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AMENDAMENTELE 1 - 190 - Proiect de raport O strategie europeană pentru hidrogen

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

AMENDAMENTELE 191 - 385 - Proiect de raport O strategie europeană pentru hidrogen

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

AVIZ referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROCES-VERBAL - Marţi, 1 decembrie 2020

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Marţi, 27 octombrie 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Luni, 9 noiembrie 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Joi, 12 noiembrie 2020

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

PROIECT DE RAPORT referitor la o strategie europeană pentru hidrogen

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

PROCES-VERBAL - Joi, 1 octombrie 2020

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

PROIECT DE AVIZ referitor la conturarea viitorului digital al Europei înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

AMENDAMENTELE 1 - 367 - Proiect de raport O strategie europeană privind datele

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

PROIECT DE RAPORT referitor la o strategie europeană de integrare a sistemelor energetice

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROCES-VERBAL - Luni, 12 octombrie 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 1 - 96 - Proiect de aviz Impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

AMENDAMENTELE 1 - 181 - Proiect de aviz Noul plan de acțiune privind economia circulară

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROCES-VERBAL - Joi, 15 octombrie 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AMENDAMENTELE 1 - 120 - Proiect de aviz Spre un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROCES-VERBAL - Marţi, 1 septembrie 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Luni, 7 septembrie 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

PROIECT DE AVIZ referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROCES-VERBAL - Marţi, 16 iunie 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROIECT DE RAPORT referitor la o strategie europeană privind datele

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDAMENTELE 1 - 326 - Proiect de raport O nouă strategie pentru IMM-urile europene

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

AMENDAMENTELE 28 - 273 - Proiect de aviz Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

AMENDAMENTELE 31 - 259 - Proiect de aviz Instituirea Programului InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

AMENDAMENTELE 22 - 120 - Proiect de aviz Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROCES-VERBAL - Vineri, 12 iunie 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Joi, 16 iulie 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 36 - 148 - Proiect de aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROIECT DE AVIZ Spre un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER