Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 15 octombrie 2020

12-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-15_2 PE658.920v01-00 ITRE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 12 octombrie 2020

07-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-12_1 PE658.879v01-00 ITRE

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

AMENDAMENTELE 1 - 120 - Proiect de aviz Spre un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 1 octombrie 2020

28-09-2020 ITRE_OJ(2020)10-01_1 PE657.473v01-00 ITRE

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROCES-VERBAL - Marţi, 1 septembrie 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Luni, 7 septembrie 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

PROIECT DE AVIZ referitor la noul plan de acțiune privind economia circulară

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROCES-VERBAL - Marţi, 16 iunie 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROIECT DE RAPORT referitor la o strategie europeană privind datele

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDAMENTELE 1 - 326 - Proiect de raport O nouă strategie pentru IMM-urile europene

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

AMENDAMENTELE 28 - 273 - Proiect de aviz Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

AMENDAMENTELE 31 - 259 - Proiect de aviz Instituirea Programului InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

AMENDAMENTELE 22 - 120 - Proiect de aviz Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 7 septembrie 2020

02-09-2020 ITRE_OJ(2020)09-07_1 PE657.161v01-00 ITRE

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROCES-VERBAL - Vineri, 12 iunie 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Joi, 16 iulie 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 36 - 148 - Proiect de aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROIECT DE AVIZ Spre un mecanism al UE de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon compatibil cu normele OMC

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROCES-VERBAL - Luni, 6 iulie 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 16 iulie 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Luni, 29 iunie 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 6 iulie 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMENDAMENTELE 1 - 325 - Proiect de raport O strategie nouă pe termen lung pentru viitorul industriei europene

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDAMENTELE 326 - 593 - Proiect de raport O strategie nouă pe termen lung pentru viitorul industriei europene

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

AMENDAMENTELE 594 - 704 - Proiect de raport O strategie nouă pe termen lung pentru viitorul industriei europene

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROIECT DE AVIZ referitor la impactul pe care îl au parcurile eoliene din larg și alte sisteme de energie din surse regenerabile asupra pescuitului

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

PROIECT DE RAPORT referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 29 iunie 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

AVIZ referitor la penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROCES-VERBAL - Joi, 4 iunie 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 44 - 353 - Proiect de aviz Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDAMENTELE 354 - 524 - Proiect de aviz Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PROCES-VERBAL - Marţi, 19 mai 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Luni, 17 februarie 2020 - Marţi, 18 februarie 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Joi, 28 mai 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Vineri, 12 iunie 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

AVIZ referitor la rolul UE în protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

AVIZ referitor la Strategia europeană pentru păduri – calea de urmat

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 4 iunie 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROIECT DE RAPORT referitor la o strategie nouă pe termen lung pentru viitorul industriei europene

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROCES-VERBAL - Vineri, 15 mai 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDAMENTELE 52 - 315 - Proiect de aviz Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

AMENDAMENTELE 316 - 516 - Proiect de aviz Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Joi, 28 mai 2020

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 1 - 156 - Proiect de aviz Penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROCES-VERBAL - Marţi, 28 aprilie 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

PROCES-VERBAL - Vineri, 8 mai 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 19 mai 2020

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 1 - 386 - Proiect de raport Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Vineri, 15 mai 2020

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

DRAFT AGENDA - Thursday, 14 May 2020 EN

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 1 - 355 - Proiect de raport O abordare europeană globală privind stocarea energiei

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

PROIECT DE AVIZ referitor la penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Vineri, 8 mai 2020

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

AMENDAMENTELE 128 - 375 - Proiect de raport Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

AMENDAMENTELE 99 - 374 - Proiect de raport Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

AMENDAMENTELE 376 - 409 - Proiect de raport Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650649 PE650.649v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO