Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r.

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

POPRAWKI 1 - 160 - Projekt opinii Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

PROTOKÓŁ - Czwartek, 17 grudnia 2020 r.

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

OPINIA W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

POPRAWKI 1 - 325 - Projekt sprawozdania Strategia europejska na rzecz integracji systemów energetycznych

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

POPRAWKI 1 - 190 - Projekt sprawozdania Europejska strategia w zakresie wodoru

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

POPRAWKI 191 - 385 - Projekt sprawozdania Europejska strategia w zakresie wodoru

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

OPINIA w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKÓŁ - Wtorek, 1 grudnia 2020 r.

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Wtorek, 27 października 2020 r.

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 9 listopada 2020 r.

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 12 listopada 2020 r.

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKÓŁ - Czwartek, 1 października 2020 r.

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

PROJEKT OPINII w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

POPRAWKI 1 - 367 - Projekt sprawozdania Europejska strategia w zakresie danych

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie strategii europejskiej na rzecz integracji systemów energetycznych

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 12 października 2020 r.

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

POPRAWKI 1 - 96 - Projekt opinii Wpływ morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

POPRAWKI 1 - 181 - Projekt opinii Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 15 października 2020 r.

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

POPRAWKI 1 - 120 - Projekt opinii W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 1 września 2020 r.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 września 2020 r.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

PROJEKT OPINII w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKÓŁ - Wtorek, 16 czerwca 2020 r.

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POPRAWKI 1 - 326 - Projekt sprawozdania Nowa strategia dla europejskich MŚP

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

POPRAWKI 28 - 273 - Projekt opinii Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

POPRAWKI 31–259 - Projekt opinii Ustanowienie Programu InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

POPRAWKI 22 - 120 - Projekt opinii Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROTOKÓŁ - Piątek, 12 czerwca 2020 r.

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 16 lipca 2020 r.

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

POPRAWKI 36–148 - Projekt opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROJEKT OPINII W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

POPRAWKI 1 - 325 - Projekt sprawozdania Nowa strategia przemysłowa dla Europy

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

POPRAWKI 326 - 593 - Projekt sprawozdania Nowa strategia przemysłowa dla Europy

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

POPRAWKI 594 - 704 - Projekt sprawozdania Nowa długoterminowa strategia na rzecz przemysłowej przyszłości Europy

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROJEKT OPINII na temat wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA