Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 27 October 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

PROJEKT OPINII w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

POPRAWKI 1 - 367 - Projekt sprawozdania Europejska strategia w zakresie danych

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie strategii europejskiej na rzecz integracji systemów energetycznych

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 12 października 2020 r.

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

POPRAWKI 1 - 96 - Projekt opinii Wpływ morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

POPRAWKI 1 - 181 - Projekt opinii Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKÓŁ - Czwartek, 15 października 2020 r.

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

POPRAWKI 1 - 120 - Projekt opinii W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 1 września 2020 r.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 7 września 2020 r.

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

PROJEKT OPINII w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

PROTOKÓŁ - Wtorek, 16 czerwca 2020 r.

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POPRAWKI 1 - 326 - Projekt sprawozdania Nowa strategia dla europejskich MŚP

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

POPRAWKI 28 - 273 - Projekt opinii Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

POPRAWKI 31–259 - Projekt opinii Ustanowienie Programu InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

POPRAWKI 22 - 120 - Projekt opinii Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

PROTOKÓŁ - Piątek, 12 czerwca 2020 r.

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 16 lipca 2020 r.

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

POPRAWKI 36–148 - Projekt opinii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 w odniesieniu do utworzenia instrumentu wsparcia wypłacalności

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

PROJEKT OPINII W kierunku unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego z zasadami WTO

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 6 lipca 2020 r.

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

POPRAWKI 1 - 325 - Projekt sprawozdania Nowa strategia przemysłowa dla Europy

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

POPRAWKI 326 - 593 - Projekt sprawozdania Nowa strategia przemysłowa dla Europy

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

POPRAWKI 594 - 704 - Projekt sprawozdania Nowa długoterminowa strategia na rzecz przemysłowej przyszłości Europy

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROJEKT OPINII na temat wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

OPINIA w sprawie niedoboru leków – jak zaradzić nowo zaistniałemu problemowi

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

PROTOKÓŁ - Czwartek, 4 czerwca 2020 r.

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

POPRAWKI 44 - 353 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POPRAWKI 354 - 524 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 19 maja 2020 r.

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

PROTOKÓŁ - Czwartek, 28 maja 2020 r.

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

OPINIA w sprawie roli UE w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

OPINIA w sprawie europejskiej strategii leśnej – dalsze działania

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Opinia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie nowej długoterminowej strategii na rzecz przemysłowej przyszłości Europy

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

PROTOKÓŁ - Piątek, 15 maja 2020 r.

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI