Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Thursday, 14 January 2021 EN

24-02-2021 ITRE_PV(2021)01-14-1 PE663.290v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Štvrtok, 28. januára 2021

05-02-2021 ITRE_PV(2021)01-28-1 PE680.844v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 60 - Návrh stanoviska Usmernenia pre rozpočet na rok 2022 – Oddiel III

03-02-2021 ITRE_AM(2021)680881 PE680.881v01-00 ITRE
Christian EHLER

Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie

01-02-2021 ITRE_AL(2021)680745 PE680.745v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

STANOVISKO k vplyvu veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu

29-01-2021 ITRE_AD(2021)648288 PE648.288v02-00 ITRE
Morten PETERSEN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 12 – 99 - Návrh správy Zmena rozhodnutia 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

22-01-2021 ITRE_AM(2021)663372 PE663.372v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH STANOVISKA k usmerneniam pre rozpočet na rok 2022 – oddiel III

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

ZÁPISNICA - Pondelok, 7. decembra 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 160 - Návrh stanoviska Formovanie digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

ZÁPISNICA - Štvrtok, 17. decembra 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

STANOVISKO k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 325 - Návrh správy Európska stratégia pre integráciu energetických systémov

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

NÁVRH SPRÁVY o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 190 - Návrh správy Európska stratégia pre vodík

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 191 – 385 - Návrh správy Vodíková stratégia EÚ

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

STANOVISKO k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZÁPISNICA - Utorok, 1. decembra 2020

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

SPRÁVA o novej stratégii pre európske MSP

02-12-2020 A9-0237/2020 PE653.858v02-00 ITRE
Paolo BORCHIA

ZÁPISNICA - Utorok, 27. októbra 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

ZÁPISNICA - Pondelok, 9. novembra 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Štvrtok, 12. novembra 2020

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

NÁVRH SPRÁVY o vodíkovej stratégii EÚ

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

ZÁPISNICA - Štvrtok, 1. októbra 2020

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

NÁVRH STANOVISKA k Formovaniu digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 367 - Návrh správy Európska dátová stratégia

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

NÁVRH SPRÁVY o európskej stratégii pre integráciu energetických systémov

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

ZÁPISNICA - Pondelok, 12. októbra 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 96 - Návrh stanoviska k vplyvu veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 181 - Návrh stanoviska Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZÁPISNICA - Štvrtok, 15. októbra 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 120 - Návrh stanoviska Smerom k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý bude zlučiteľný s pravidlami WTO

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZÁPISNICA - Utorok, 1. septembra 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Pondelok, 7. septembra 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

NÁVRH STANOVISKA k novému akčnému plánu v oblasti obehového hospodárstva

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZÁPISNICA - Utorok, 16. júna 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH SPRÁVY o európskej dátovej stratégii

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 326 - Návrh správy Nová stratégia pre európske MSP

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 28 – 273 - Návrh stanoviska ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 31 – 259 - Návrh stanoviska Zriadenie Programu InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 22 – 120 - Návrh stanoviska Úverový nástroj pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

NÁVRH STANOVISKA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

ZÁPISNICA - Piatok, 12. júna 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Štvrtok, 16. júla 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 36 – 148 - Návrh stanoviska Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NÁVRH STANOVISKA k mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v súlade s pravidlami WTO

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ZÁPISNICA - Pondelok, 6. júla 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ZÁPISNICA - Pondelok, 29. júna 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE