Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 12 - 99 - Draft report Amending Decision 2008/376/EC on the adoption of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel and on the multiannual technical guidelines for this programme EN

22-01-2021 ITRE_AM(2021)663372 PE663.372v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK MNENJA o smernicah za proračun za leto 2022 – oddelek III

08-01-2021 ITRE_PA(2021)663091 PE663.091v01-00 ITRE
Christian EHLER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 7. december 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-07-1 PE662.022v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–160 - Osnutek mnenja Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike

21-12-2020 ITRE_AM(2020)662046 PE662.046v01-00 ITRE
Nicola BEER

ZAPISNIK - Četrtek, 17. december 2020

21-12-2020 ITRE_PV(2020)12-17-1 PE663.046v01-00 ITRE

MNENJE za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije

17-12-2020 ITRE_AD(2020)655622 PE655.622v02-00 ITRE
Jens GEIER

PREDLOGI SPREMEMB 1–325 - Osnutek poročila Evropska strategija za povezovanje energetskih sistemov

11-12-2020 ITRE_AM(2020)661966 PE661.966v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program

11-12-2020 ITRE_PR(2020)662045 PE662.045v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PREDLOGI SPREMEMB 1‒190 - Osnutek poročila Evropska strategija za vodik

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662057 PE662.057v01-00 ITRE
Jens GEIER

PREDLOGI SPREMEMB 191–385 - Osnutek poročila Evropska strategija za vodik

11-12-2020 ITRE_AM(2020)662101 PE662.101v01-00 ITRE
Jens GEIER

MNENJE o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo

05-12-2020 ITRE_AD(2020)653859 PE653.859v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZAPISNIK - Torek, 1. december 2020

04-12-2020 ITRE_PV(2020)12-01-1 PE661.945v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Torek, 27. oktober 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 9. november 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četrtek, 12. november 2020

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za vodik

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

ZAPISNIK - Četrtek, 1. oktober 2020

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

PREDLOGI SPREMEMB 1‒367 - Osnutek poročila Evropska strategija za podatke

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za povezovanje energetskih sistemov

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 12. oktober 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–96 - Osnutek mnenja o vplivu polj vetrnic in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

PREDLOGI SPREMEMB 1–181 - Osnutek mnenja Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZAPISNIK - Četrtek, 15. oktober 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PREDLOGI SPREMEMB 1–120 - Osnutek mnenja Za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZAPISNIK - Torek, 1. september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 7. september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZAPISNIK - Torek, 16. junij 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za podatke

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PREDLOGI SPREMEMB 1–326 - Osnutek poročila Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

PREDLOGI SPREMEMB 28–273 - Osnutek mnenja Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PREDLOGI SPREMEMB 31–259 - Osnutek mnenja Vzpostavitev programa InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

PREDLOGI SPREMEMB 22–120 - Osnutek mnenja Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

ZAPISNIK - Petek, 12. junij 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četrtek, 16. julij 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 36–148 - Osnutek mnenja o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

OSNUTEK MNENJA za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 6. julij 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 29. junij 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

PREDLOGI SPREMEMB 1–325 - Osnutek poročila Nova dolgoročna strategija za prihodnost evropske industrije

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PREDLOGI SPREMEMB 326–593 - Osnutek poročila Nova industrijska strategija za Evropo

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PREDLOGI SPREMEMB 594–704 - Osnutek poročila Nova industrijska strategija za Evropo

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

OSNUTEK MNENJA o vplivu polj vetrnic in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

OSNUTEK POROČILA o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA