Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

ZAPISNIK - Torek, 27. oktober 2020

24-11-2020 ITRE_PV(2020)10-27-1 PE660.101v02-00 ITRE

MINUTES - Monday, 9 November 2020 EN

24-11-2020 ITRE_PV(2020)11-09-1 PE660.371v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 1. december 2020

24-11-2020 ITRE_OJ(2020)12-01_1 PE661.777v01-00 ITRE

MINUTES - Thursday, 12 November 2020 EN

20-11-2020 ITRE_PV(2020)11-12-1 PE660.421v01-00 ITRE

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za vodik

19-11-2020 ITRE_PR(2020)658772 PE658.772v03-00 ITRE
Jens GEIER

MINUTES - Thursday, 1 October 2020 EN

17-11-2020 ITRE_PV(2020)10-01-1 PE660.072v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope: odprava ovir za delovanje enotnega digitalnega trga in izboljšana uporaba umetne inteligence za evropske potrošnike

13-11-2020 ITRE_PA(2020)660166 PE660.166v01-00 ITRE
Nicola BEER

PREDLOGI SPREMEMB 1‒367 - Osnutek poročila Evropska strategija za podatke

12-11-2020 ITRE_AM(2020)660285 PE660.285v01-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za povezovanje energetskih sistemov

11-11-2020 ITRE_PR(2020)658868 PE658.868v01-00 ITRE
Christophe GRUDLER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 12. oktober 2020

06-11-2020 ITRE_PV(2020)10-12-1 PE660.073v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 12. november 2020

06-11-2020 ITRE_OJ(2020)11-12_1 PE660.123v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–96 - Osnutek mnenja o vplivu polj vetrnic in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor

30-10-2020 ITRE_AM(2020)654067 PE654.067v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

PREDLOGI SPREMEMB 1–181 - Osnutek mnenja Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo

27-10-2020 ITRE_AM(2020)658981 PE658.981v02-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZAPISNIK - Četrtek, 15. oktober 2020

26-10-2020 ITRE_PV(2020)10-15-2 PE659.078v01-00 ITRE

POROČILO o novi industrijski strategiji za Evropo

22-10-2020 A9-0197/2020 PE650.700v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 27. oktober 2020

21-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-27_1 PE659.088v01-00 ITRE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

19-10-2020 ITRE_AD(2020)655918 PE655.918v03-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 15. oktober 2020

12-10-2020 ITRE_OJ(2020)10-15_2 PE658.920v01-00 ITRE

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

PREDLOGI SPREMEMB 1–120 - Osnutek mnenja Za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije

05-10-2020 ITRE_AM(2020)658773 PE658.773v01-00 ITRE
Jens GEIER

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655653 PE655.653v02-00 ITRE
Seán KELLY

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

02-10-2020 ITRE_AD(2020)655710 PE655.710v02-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 1. oktober 2020

28-09-2020 ITRE_OJ(2020)10-01_1 PE657.473v01-00 ITRE

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 ITRE_AB(2020)657448 PE657.448v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

ZAPISNIK - Torek, 1. september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-01-1 PE657.297v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 7. september 2020

22-09-2020 ITRE_PV(2020)09-07-1 PE657.298v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo

21-09-2020 ITRE_PA(2020)653859 PE653.859v01-00 ITRE
Patrizia TOIA

ZAPISNIK - Torek, 16. junij 2020

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

18-09-2020 ITRE_AM(2020)657368 PE657.368v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za podatke

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PREDLOGI SPREMEMB 1–326 - Osnutek poročila Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

PREDLOGI SPREMEMB 28–273 - Osnutek mnenja Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PREDLOGI SPREMEMB 31–259 - Osnutek mnenja Vzpostavitev programa InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

PREDLOGI SPREMEMB 22–120 - Osnutek mnenja Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 1. september 2020

24-08-2020 ITRE_OJ(2020)09-01_1 PE655.914v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Petek, 12. junij 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četrtek, 16. julij 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 36–148 - Osnutek mnenja o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

OSNUTEK MNENJA za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 6. julij 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 29. junij 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 6. julij 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

PREDLOGI SPREMEMB 1–325 - Osnutek poročila Nova dolgoročna strategija za prihodnost evropske industrije

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PREDLOGI SPREMEMB 326–593 - Osnutek poročila Nova industrijska strategija za Evropo

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PREDLOGI SPREMEMB 594–704 - Osnutek poročila Nova industrijska strategija za Evropo

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

OSNUTEK MNENJA o vplivu polj vetrnic in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

OSNUTEK POROČILA o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 29. junij 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

MNENJE o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZAPISNIK - Četrtek, 4. junij 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 44–353 - Osnutek mnenja Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PREDLOGI SPREMEMB 354–524 - Osnutek mnenja Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ZAPISNIK - Torek, 19. maj 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 17. februar 2020 - Torek, 18. februar 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četrtek, 28. maj 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 12. junij 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

MNENJE s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

MNENJE o vlogi EU pri zaščiti in obnovi svetovnih gozdov

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

MNENJE o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 4. junij 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Mnenje Odbora za industrijo, raziskave in energetiko o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK POROČILA o novi dolgoročni strategiji za prihodnost evropske industrije

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

ZAPISNIK - Petek, 15. maj 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI