Please fill this field

Zadnji dokumenti

Nekaterih dokumentov morda ni v vašem jeziku, zato se samodejno predlaga druga različica. Predlagane jezikovne različice so označene s posebno ikono. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

18-09-2020 ITRE_PV(2020)06-16-1 PE653.853v01-00 ITRE

DRAFT REPORT on a European strategy for data EN

11-09-2020 ITRE_PR(2020)657163 PE657.163v03-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

AMENDMENTS 1 - 326 - Draft report A new strategy for European SMEs EN

07-09-2020 ITRE_AM(2020)657190 PE657.190v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

PREDLOGI SPREMEMB 28–273 - Osnutek mnenja Vzpostavitev mehanizma za okrevanje in odpornost

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657162 PE657.162v01-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

PREDLOGI SPREMEMB 31–259 - Osnutek mnenja Vzpostavitev programa InvestEU

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657168 PE657.168v01-00 ITRE
Seán KELLY

PREDLOGI SPREMEMB 22–120 - Osnutek mnenja Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

03-09-2020 ITRE_AM(2020)657176 PE657.176v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021- all sections EN

02-09-2020 ITRE_PA(2020)657152 PE657.152v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost

27-08-2020 ITRE_PA(2020)655918 PE655.918v02-00 ITRE
François-Xavier BELLAMY

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

25-08-2020 ITRE_PA(2020)655710 PE655.710v01-00 ITRE
Izabela-Helena KLOC

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU

24-08-2020 ITRE_PA(2020)655653 PE655.653v01-00 ITRE
Seán KELLY

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 1. september 2020

24-08-2020 ITRE_OJ(2020)09-01_1 PE655.914v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Petek, 12. junij 2020

12-08-2020 ITRE_PV(2020)06-08-1 PE655.664v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četrtek, 16. julij 2020

31-07-2020 ITRE_PV(2020)07-16-1 PE655.705v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 36–148 - Osnutek mnenja o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

20-07-2020 ITRE_AM(2020)655703 PE655.703v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti

13-07-2020 ITRE_PA(2020)654115 PE654.115v01-00 ITRE
Robert HAJŠEL

OSNUTEK MNENJA za mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije

09-07-2020 ITRE_PA(2020)655622 PE655.622v01-00 ITRE
Jens GEIER

ZAPISNIK - Ponedeljek, 6. julij 2020

08-07-2020 ITRE_PV(2020)07-06-1 PE654.081v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 16. julij 2020

08-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-16_1 PE654.100v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 29. junij 2020

07-07-2020 ITRE_PV(2020)06-29-1 PE654.080v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 6. julij 2020

01-07-2020 ITRE_OJ(2020)07-06_1 PE654.021v01-00 ITRE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

30-06-2020 ITRE_AD(2020)650713 PE650.713v02-00 ITRE
Jerzy BUZEK

PREDLOGI SPREMEMB 1–325 - Osnutek poročila Nova dolgoročna strategija za prihodnost evropske industrije

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653874 PE653.874v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PREDLOGI SPREMEMB 326–593 - Osnutek poročila Nova industrijska strategija za Evropo

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653877 PE653.877v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

PREDLOGI SPREMEMB 594–704 - Osnutek poročila Nova industrijska strategija za Evropo

30-06-2020 ITRE_AM(2020)653982 PE653.982v02-00 ITRE
Carlo CALENDA

OSNUTEK MNENJA o vplivu polj vetrnic in drugih sistemov za energijo iz obnovljivih virov na morju na ribiški sektor

26-06-2020 ITRE_PA(2020)648288 PE648.288v01-00 ITRE
Morten PETERSEN

OSNUTEK POROČILA o novi strategiji za evropska mala in srednja podjetja

25-06-2020 ITRE_PR(2020)653858 PE653.858v01-00 ITRE
Paolo BORCHIA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 29. junij 2020

23-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-29_1 PE653.886v01-00 ITRE

MNENJE o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem

16-06-2020 ITRE_AD(2020)650634 PE650.634v02-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZAPISNIK - Četrtek, 4. junij 2020

10-06-2020 ITRE_PV(2020)06-04-1 PE653.720v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 44–353 - Osnutek mnenja Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653722 PE653.722v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PREDLOGI SPREMEMB 354–524 - Osnutek mnenja Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

09-06-2020 ITRE_AM(2020)653723 PE653.723v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

ZAPISNIK - Torek, 19. maj 2020

09-06-2020 ITRE_PV(2020)05-19-1 PE653.748v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 17. februar 2020 - Torek, 18. februar 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)02-17-1 PE650.494v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Četrtek, 28. maj 2020

08-06-2020 ITRE_PV(2020)05-28-1 PE652.583v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 12. junij 2020

08-06-2020 ITRE_OJ(2020)06-08_1 PE652.638v01-00 ITRE

MNENJE s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

MNENJE o vlogi EU pri zaščiti in obnovi svetovnih gozdov

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

MNENJE o evropski strategiji za gozdove – nadaljnji koraki

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 4. junij 2020

29-05-2020 ITRE_OJ(2020)06-04_1 PE652.547v01-00 ITRE

Mnenje Odbora za industrijo, raziskave in energetiko o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

27-05-2020 ITRE_AL(2020)652406 PE652.406v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK POROČILA o novi dolgoročni strategiji za prihodnost evropske industrije

26-05-2020 ITRE_PR(2020)650700 PE650.700v01-00 ITRE
Carlo CALENDA

ZAPISNIK - Petek, 15. maj 2020

25-05-2020 ITRE_PV(2020)05-15-1 PE652.365v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

20-05-2020 ITRE_PA(2020)652274 PE652.274v01-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

PREDLOGI SPREMEMB 52–315 - Osnutek mnenja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652409 PE652.409v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

PREDLOGI SPREMEMB 316–516 - Osnutek mnenja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

20-05-2020 ITRE_AM(2020)652410 PE652.410v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 28. maj 2020

20-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-28_1 PE652.414v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–156 - Osnutek mnenja Pomanjkanje zdravil – kako rešiti vse večji problem

19-05-2020 ITRE_AM(2020)652374 PE652.374v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

ZAPISNIK - Torek, 28. april 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)04-28-1 PE650.666v01-00 ITRE

ZAPISNIK - Petek, 8. maj 2020

14-05-2020 ITRE_PV(2020)05-08-1 PE652.284v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 19. maj 2020

14-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-19_1 PE652.291v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–386 - Osnutek poročila Čim večje izkoriščanje potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost

14-05-2020 ITRE_AM(2020)652316 PE652.316v01-00 ITRE
Ciarán CUFFE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 15. maj 2020

13-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-15_1 PE652.273v01-00 ITRE

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

11-05-2020 ITRE_PA(2020)650713 PE650.713v01-00 ITRE
Jerzy BUZEK

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 14. maj 2020

11-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-14_1 PE650.731v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–355 - Osnutek poročila Celovit evropski pristop k shranjevanju energije

07-05-2020 ITRE_AM(2020)650683 PE650.683v01-00 ITRE
Claudia GAMON

OSNUTEK MNENJA o pomanjkanju zdravil – kako rešiti vse večji problem

06-05-2020 ITRE_PA(2020)650634 PE650.634v01-00 ITRE
Joëlle MÉLIN

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 8. maj 2020

06-05-2020 ITRE_OJ(2020)05-08_1 PE650.636v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 128–375 - Osnutek poročila Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650625 PE650.625v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

PREDLOGI SPREMEMB 99–374 - Osnutek poročila Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev)

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650626 PE650.626v01-00 ITRE
Marisa MATIAS

PREDLOGI SPREMEMB 376–409 - Osnutek poročila Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021–2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije

04-05-2020 ITRE_AM(2020)650649 PE650.649v01-00 ITRE
Maria da Graça CARVALHO

ZAPISNIK - Petek, 24. april 2020

30-04-2020 ITRE_PV(2020)04-24-1 PE650.568v01-00 ITRE

OSNUTEK POROČILA o čim večjem izkoriščanju potenciala stavbnega fonda EU za energetsko učinkovitost

28-04-2020 ITRE_PR(2020)648631 PE648.631v02-00 ITRE
Ciarán CUFFE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Ville NIINISTÖ

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650489 PE650.489v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Ukrajino

20-04-2020 ITRE_PR(2020)650490 PE650.490v01-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 28. april 2020

20-04-2020 ITRE_OJ(2020)04-28_1 PE650.503v01-00 ITRE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Petek, 24. april 2020

20-04-2020 ITRE_OJ(2020)04-24_1 PE650.504v01-00 ITRE

PREDLOGI SPREMEMB 1–108 - Osnutek mnenja Evropska gozdarska strategija – nadaljnji koraki

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648616 PE648.616v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 57 - Osnutek mnenja Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov

27-03-2020 ITRE_AM(2020)648617 PE648.617v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

PREDLOGI SPREMEMB 1–64 - Osnutek mnenja Pravni okvir EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU

26-03-2020 ITRE_AM(2020)648618 PE648.618v01-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN