Please fill this field

O nama

Welcome words

© European Parliament
Dobro došli na mrežne stranice odbora ITRE! Naš Odbor donosi zakonodavne akte u nekoliko najvažnijih područja politike Europske unije, kao što su industrijska politika, politika EU-a u području istraživanja i inovacija, svemirska politika, energetska politika i primjena novih tehnologija. Ono što radimo iz tog razloga izravno utječe na živote građana te stoga naše ovlasti moramo koristiti za poticanje i donošenje pozitivnih promjena. Ako nas je pandemija bolesti COVID-19 ičemu naučila, onda je to da je EU-u potrebna istinska, mnogo ambicioznija strategija industrijske politike usmjerena na zaštitu određenih strateških sektora našeg gospodarstva koji su ključni za održavanje našeg načina života i zaštitu naših građana. Nadalje, moramo se pobrinuti za tranziciju naših energetskih sustava kako bismo ostvarili strateški cilj dekarbonizacije. Važno je da drugima budemo uzor, a jednako je važno i da se pobrinemo za to da smo konkurentni, da održavamo energetsku sigurnost Europske unije i zadržimo radna mjesta europskih građana.
Kontakt

Brussels Strasbourg