Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

© European Parliament
Välkommen till ITRE-utskottets webbsida! Vårt utskott lagstiftar om flera av Europeiska unionens viktigaste politikområden, med ansvar för industripolitik, EU:s forsknings- och innovationspolitik, rymdpolitik, energipolitik och tillämpning av ny teknik. Det vi gör har därför en direkt inverkan på medborgarnas liv och vi måste använda dessa befogenheter för att främja och åstadkomma positiva förändringar. Om covid-19-pandemin har visat oss någonting, så är det att EU behöver en genuin och mycket ambitiösare industripolitisk strategi som är inriktad på att skydda vissa strategiska sektorer i vår ekonomi, nödvändiga för att upprätthålla vår livsstil och skydda våra medborgare. Vi måste också se till att våra energisystem ställs om för att uppnå det strategiska målet om minskade koldioxidutsläpp. Det är viktigt att inspirera världen, men lika viktigt är det att se till att vi är konkurrenskraftiga, upprätthåller EU:s energitrygghet och bevarar arbetstillfällen för våra europeiska medborgare.