Over de commissies

Welkomstwoord

ITRE Committee Chair Christian Silviu Busoi during the meeting
© European Parliament
Welkom op de website van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE). Onze commissie houdt zich bezig met de wetgeving op een aantal van de belangrijkste beleidsgebieden van de Europese Unie, te weten industrie, onderzoek en innovatie, ruimtevaart, energie en de toepassing van nieuwe technologieën. Wat wij doen heeft dus rechtstreekse gevolgen voor het leven van de burgers. Daarom willen wij onze bevoegdheden inzetten om positieve veranderingen te realiseren. Tijdens de COVID-19-pandemie is duidelijk geworden dat de EU op het gebied van industrieel beleid behoefte heeft aan een veel ambitieuzere strategie die erop gericht is om bepaalde strategische sectoren van onze economie te beschermen, namelijk de sectoren die belangrijk zijn voor de bescherming van de Europese burgers en de instandhouding van onze leefwijze. Daarnaast is het belangrijk dat we werken aan de transitie van onze energiestelsels, omdat we alleen dan de strategische doelstelling van een koolstofloze economie kunnen bereiken. We vinden het belangrijk dat we op dit gebied een voortrekkersrol spelen, maar het is minstens even belangrijk dat we ons concurrentievermogen behouden en dat we zorgen voor energiezekerheid in de Europese Unie en voor werkgelegenheid voor de Europees burgers.
Gegevensbescherming in commissies

Nuttige documenten

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Links