Please fill this field

Om

Velkomst

© European Parliament
Velkommen til ITRE-udvalgets websted. Vores udvalg lovgiver om en række af EU's vigtigste politikområder, eftersom det er os, der er ansvarlige for industripolitik, EU's politik for forskning og innovation, rumpolitik, energipolitik og anvendelsen af ny teknologi. Det, vi gør, indvirker direkte på borgernes liv, og det er derfor vigtigt, at vi bruger vores beføjelser til at fremme og skabe positive forandringer. Hvis covid-19-pandemien har vist os noget, så er det, at EU har behov for en egentlig og langt mere ambitiøs industripolitisk strategi, der har fokus på at beskytte visse strategiske sektorer af vores økonomi, som er afgørende for, at vi kan opretholde vores levevis og beskytte borgerne. Vi skal også sikre omstillingen af vores energisystemer for at nå det strategiske mål om dekarbonisering. Det er vigtigt at inspirere verden, men lige så vigtigt er det at sikre, at vi er konkurrencedygtige, opretholder EU's energisikkerhed og bevarer arbejdspladserne for de europæiske borgere.
Kontakter