Please fill this field

O nás

Privítanie

© European Parliament
Vitajte na webovom sídle výboru ITRE. Náš výbor prijíma právne predpisy týkajúce sa viacerých z najdôležitejších politických oblastí Európskej únie, pričom je zodpovedný za priemyselnú politiku, politiku EÚ v oblasti výskumu a inovácií, politiku v oblasti kozmického priestoru, energetickú politiku a uplatňovanie nových technológií. Preto má priamy vplyv na životy občanov a musí tieto právomoci využívať na podporu a pozitívne zmeny. Ak nám pandémia ochorenia COVID-19 niečo dokázala, tak je to, že EÚ potrebuje skutočnú, ambicióznejšiu stratégiu priemyselnej politiky zameranú na ochranu určitých strategických odvetví nášho hospodárstva, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie nášho spôsobu života a ochranu našich občanov. Okrem toho musíme zabezpečiť prechod našich energetických systémov na dosiahnutie strategického cieľa dekarbonizácie. Je dôležité inšpirovať svet, rovnako dôležité je však zabezpečiť, aby sme boli konkurencieschopní, zachovali energetickú bezpečnosť Európskej únie a udržali pracovné miesta pre európskych občanov.
Kontakty