Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki atvykę į Konstitucinių reikalų (AFCO) komiteto interneto svetainę. Šis komitetas atsako už institucinius Europos integracijos proceso aspektus, visų pirma už sutarčių įgyvendinimą ir prireikus jų keitimą. Komitetas taip pat yra atsakingas už klausimus, susijusius su Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis.

Klausimai, susiję su sprendimų priėmimo institucijomis ir mechanizmais, dažnai laikomi pernelyg abstrakčiais, tačiau jie yra nepaprastai svarbūs norint sudaryti sąlygas Sąjungai siekti politikos tikslų, atitinkančių piliečių lūkesčius. Šios Parlamento kadencijos laikotarpiu mūsų komitetas sutelks dėmesį į siekį užtikrinti, kad ES būtų veiksmingesnė, demokratiškesnė ir skaidresnė, taip pat artimesnė piliečiams.

Pavyzdžiui, sieksime sustiprinti Parlamento teisėkūros iniciatyvos teisę ir užtikrinti realius įgaliojimus jo tyrimo komitetams. Mes taip pat svarstysime tokius klausimus, kaip Europos rinkimų teisė, Europos politinių partijų statutas, Europos piliečių iniciatyva ar lobistų registras.

Kita nepaprastai svarbi tema – Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES. AFCO komitetas prižiūrės, kad būtų užtikrinti visos Sąjungos interesai ir visų ES piliečių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, ir JK piliečių, gyvenančių šiame žemyne, teisių apsauga.

Antonio Tajani
Kontaktai

Brussels Strasbourg