Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), η οποία εποπτεύει τις θεσμικές πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως δε την εφαρμογή των Συνθηκών και, εάν χρειαστεί, την τροποποίησή τους. Είναι επίσης η επιτροπή που είναι αρμόδια για τα ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΚ.

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τα θεσμικά όργανα και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, τα οποία συχνά εκλαμβάνονται ως υπερβολικά αφηρημένα, είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει η Ένωση να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους που επιθυμούν οι πολίτες. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, η επιτροπή μας θα επικεντρωθεί στο να καταστήσει την ΕΕ πιο αποτελεσματική και δημοκρατική, να της προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να την φέρει πιο κοντά στους πολίτες.

Μεταξύ άλλων, θα δώσουμε αγώνα για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΕΚ και να δοθούν πραγματικές εξουσίες στις εξεταστικές επιτροπές του. Στα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ευρωπαϊκός εκλογικός νόμος, το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και το μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων.
Ένα άλλο μείζον θέμα είναι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Η AFCO θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση των συμφερόντων ολόκληρης της Ένωσης και για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή των Βρετανών που διαμένουν στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Antonio Tajani

Σύνδεσμοι