O komisjach

Powitanie

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Witamy na stronie internetowej Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO), która czuwa nad instytucjonalnymi aspektami procesu integracji europejskiej, zwłaszcza nad stosowaniem traktatów oraz – w razie konieczności – ich zmianą. Jest również komisją przedmiotowo właściwą w kwestiach związanych z Regulaminem PE.

Uważane często za zbyt abstrakcyjne, kwestie odnoszące się do instytucji i mechanizmów decyzyjnych mają zasadnicze znaczenie w procesie osiągania przez Unię celów politycznych pożądanych przez obywateli. W bieżącej kadencji nasza komisja zaangażuje się w uczynienie UE bardziej skuteczną, bardziej demokratyczną i przejrzystą oraz bliższą obywatelom.

Będziemy m.in. walczyć o uznanie prawa inicjatywy ustawodawczej PE oraz o zagwarantowanie rzeczywistych uprawnień jego komisji śledczych. Wśród innych kwestii, którymi będziemy się zajmować, znajdą się też: europejska ordynacja wyborcza, statut europejskich partii politycznych, europejska inicjatywa obywatelska czy rejestr lobbystów.

Innym nadzwyczaj ważnym tematem jest wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. AFCO będzie czuwać nad zagwarantowaniem interesów całej Unii i zapewnieniem ochrony praw wszystkich obywateli europejskich zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie czy obywateli brytyjskich zamieszkujących na kontynencie.

Antonio Tajani
Lista kontaktów