Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki atvykę į Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio interneto svetainę.

Šiandieniniame pasaulyje, kai nuolat pažeidinėjama tarptautinė žmogaus teisių teisė, Europos Sąjunga, įgyvendindama savo vidaus ir išorės politiką, ir toliau yra tvirtai įsipareigojusi saugoti ir propaguoti žmogaus teisių visuotinumą.

Europos Parlamentas ir jo Žmogaus teisių (DROI) pakomitetis didina informuotumą apie konkrečią žmogaus teisių padėtį, bendrauja su įvairiais partneriais ir prižiūri, kaip laikomasi žmogaus teisių ES išorės veiksmų srityje, taip pat skiria ypatingą dėmesį tam, kad būtų užtikrintas visos Sąjungos išorės politikos (pvz., dėl prekybos, prieglobsčio ir migracijos) ir jos žmogaus teisių politikos suderinamumas.

Vienas svarbiausių pakomitečio vaidmenų iš tiesų yra tikrinti ES žmogaus teisių politikos įgyvendinimą, jos poveikį ir indėlį veiksmingai skatinant pagarbą žmogaus teisių standartams ir teisinės valstybės bei demokratijos principams šalyse partnerėse.

Keisdamasis nuomonėmis, atlikdamas tyrimus ir rengdamas pranešimus, taip pat vykdamas į komandiruotes į šalis partneres bei į tarptautines ir regionines žmogaus teisių organizacijas ir imdamasis tolesnių su skubiomis rezoliucijomis susijusių veiksmų pakomitetis stengsis spręsti nuolat didėjančių žmogaus teisių problemų ir konfliktų klausimą, sieks bendro sutarimo ir ieškos galimybių pagerinti padėtį ir imtis veiksmų.

Mūsų posėdžiai transliuojami internetu, mūsų darbą taip pat galite sekti tinklo „Twitter“ paskyroje „@EP_HumanRights“.

Maria Arena
Pirmininkė
Kontaktai