Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στον σημερινό κόσμο, στον οποίο συνεχώς υπονομεύεται το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει βαθιά προσηλωμένη στην προστασία και την προώθηση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) ενισχύουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά συγκεκριμένες καταστάσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συζητούν με ευρύ φάσμα συνομιλητών και επιβλέπουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, με πρόσθετη έμφαση στη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ όλων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης (π.χ. για το εμπόριο, το άσυλο και τη μετανάστευση) και της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ένας από τους κύριους ρόλους της είναι πράγματι να ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον αντίκτυπό της και τη συμβολή της στην αποτελεσματική προώθηση του σεβασμού των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στις χώρες εταίρους.

Μέσω της ανταλλαγής απόψεων, των μελετών και των εκθέσεων, των αποστολών στις χώρες εταίρους, καθώς και των διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της παρακολούθησης των επειγόντων ψηφισμάτων, η υποεπιτροπή θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη σταθερή αύξηση των προκλήσεων και των συγκρούσεων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναπτύξει μια κοινή αντίληψη και να διερευνήσει πιθανούς τρόπους βελτίωσης και δράσης.

Οι συνεδριάσεις μας μεταδίδονται ζωντανά μέσω Διαδικτύου, ενώ μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Twitter @ EP_HumanRights

Maria Arena
Πρόεδρος
Επικοινωνία