Tietoa valiokunnista

Tervetulotoivotus

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tervetuloa Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan verkkosivustolle.

Nykymaailmassa ihmisoikeuslainsäädäntöä rikotaan ja kyseenalaistetaan säännönmukaisesti. Tätä taustaa vasten Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut suojelemaan ja pitämään yllä ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta niin sisä- kuin ulkopolitiikassaan.

Euroopan parlamentti ja sen ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI) lisäävät tietoisuutta ihmisoikeusongelmista eri puolilla maailmaa, keskustelevat aiheesta monien eri tahojen kanssa ja pitävät huolta siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan EU:n ulkoisissa toimissa. Erityisesti painotetaan sitä, että kaiken EU:n ulkoisen politiikan (esim. kauppa-, turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan) on oltava yhdenmukaista unionin ihmisoikeuspolitiikan kanssa.

Yksi alivaliokunnan keskeisistä tehtävistä onkin valvoa EU:n ihmisoikeuspolitiikan toteuttamista käytännössä: miten sen avulla voidaan vaikuttaa ja edistää tehokkaasti ihmisoikeusnormien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian noudattamista kumppanimaissa.

Alivaliokunta järjestää tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia, laatii tutkimuksia ja mietintöjä, vierailee kumppanimaissa ja alueellisten ihmisoikeusjärjestöjen luona sekä seuraa tilannetta ihmisoikeustapauksissa, joista parlamentti on antanut kiireellisen päätöslauselman. Näin se pyrkii vastaamaan yleistyviin ihmisoikeusongelmiin ja konflikteihin, rakentamaan yhteisymmärrystä ja etsimään mahdollisia tapoja toimia ja parantaa tilannetta.

Kokouksemme lähetetään suoratoistona verkossa, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @EP_HumanRights.

Maria Arena
Puheenjohtaja
Yhteydenotot