Over de commissies

Welkomstwoord

Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI) Maria Arena, Chair, Subcommittee on Human Rights (DROI)
DROI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Welkom op de webpagina van de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement.

Het internationaal recht inzake de mensenrechten staat in de huidige tijd onder grote druk. Voor de Europese Unie zijn de bescherming en de bevordering van de universeel erkende mensenrechten van groot belang en daarom doet zij haar uiterste best om dat ook in haar intern en extern beleid tot uitdrukking te laten komen.

Het Europees Parlement en de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement (DROI) vestigen de aandacht op specifieke mensenrechtenkwesties, onderhouden contacten met allerlei gesprekspartners en houden in het oog of de EU in haar extern optreden de mensenrechten eerbiedigt. Daarbij wordt erop gelet dat al het externe beleid van de Unie (zoals het handelsbeleid en het asiel- en migratiebeleid) in overeenstemming is met het mensenrechtenbeleid van de Unie.

Belangrijke taken van de Subcommissie mensenrechten zijn het toezicht houden op de tenuitvoerlegging van het EU-mensenrechtenbeleid en het beoordelen van de effecten en de bijdrage van dit beleid als het gaat om de daadwerkelijke bevordering van mensenrechtennormen en de beginselen van de rechtsstaat en democratie in de partnerlanden van de Unie.

De Subcommissie mensenrechten zet zich ervoor in om de uitdagingen en problemen op het gebied van de mensenrechten, die de laatste jaren steeds groter worden, aan te pakken, draagvlak te creëren voor mensenrechtenbeleid en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in actie te komen en verbeteringen op dit gebied te realiseren. Dit doet zij door middel van gedachtewisselingen, studies en verslagen, werkbezoeken aan partnerlanden en internationale en regionale mensenrechtenorganisaties, en door ervoor te zorgen dat mensenrechtenresoluties daadwerkelijk een follow-up krijgen.

Al onze vergaderingen worden gewebstreamd. Daarnaast zijn wij te volgen via Twitter @EP_HumanRights

Maria Arena
Voorzitter