Głosowanie

Głosowanie imienne stosuje się obowiązkowo w przypadku wszystkich głosowań pojedynczych lub końcowych nad sprawozdaniami – zarówno ustawodawczymi, jak i nieustawodawczymi – poddawanymi pod głosowanie w komisji. Ponadto, jeżeli przewodniczący postanowi przeprowadzić głosowanie elektroniczne lub posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej wysoki próg w komisji złożą taki wniosek, można przeprowadzić głosowanie imienne.

Na tej stronie znajdą Państwo wyniki głosowań imiennych ze wskazaniem, jak głosował każdy poseł.

Result of the AFET-INTA committee vote on the EU-UK Trade and Cooperation Agreement

Results of the INTA committee votes - 15 April 2021

Results of the INTA committee votes - 18 March 2021

Results of the INTA committee votes - 25 February 2021

Results of the INTA committee votes - 27 January 2021

Results of the INTA committee votes - 10 December 2020

Results of the INTA committee votes - 30 November 2020

Results of the INTA committee votes - 10 November 2020

Results of the INTA committee votes - 27 October 2020

Załaduj więcej