Wyjazdy służbowe

Komisja może podjąć decyzję o zorganizowaniu wyjazdu służbowego do jednego z krajów członkowskich, bądź kraju spoza Unii Europejskiej lub na konferencje międzynarodowe. Wyjazdy są organizowane w ramach wykonywania uprawnień przyznanych danej komisji i bierze w nich udział ograniczona liczba członków komisji. Komisje mogą również wysłać, na nie więcej niż trzy dni, trzyosobową delegację do agencji, dla których jest komisją przedmiotowo właściwą. Niniejsza strona zawiera wszelkie dostępne informacje dotyczące konkretnych wyjazdów służbowych.