Гласувания

Поименното гласуване е задължително за всяко отделно и/или окончателно гласуване както по законодателни, така и по незаконодателни доклади, подложени на гласуване в комисия. Освен това може да се гласува и поименно, ако председателят реши да се приложи електронно гласуване или членове на ЕП или политическа група или групи, достигащи поне високия праг в комисията, поискат поименно гласуване.

На тази страница ще намерите резултатите от поименните гласувания, от които се вижда как е гласувал всеки отделен член на ЕП.

Results of the INTA committee votes - 30 November 2020

Results of the INTA committee votes - 10 November 2020

Results of the INTA committee votes- 27 October 2020

Results of the INTA Committee votes- 24 Sept 2020

Results of the INTA Committee votes - 3 Sept 2020

Results of the INTA committee votes - 6 July 2020

Results of the INTA committee votes -26 June 2020

Results of the INTA committee votes - 12 June 2020

Results of the INTA committee votes 28 May 2020

Load more