Wyszukiwanie

Baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego. Przycisk „Szukaj" umożliwia wyszukanie badań, analiz i briefingów przygotowanych dla danej komisji. Można też filtrować wyniki według innych kryteriów (np. słowa w tytule lub streszczeniu, autor, rodzaj publikacji, data publikacji itd.).

PE -