Głosowanie

Głosowanie imienne stosuje się obowiązkowo w przypadku wszystkich głosowań pojedynczych lub końcowych nad sprawozdaniami – zarówno ustawodawczymi, jak i nieustawodawczymi – poddawanymi pod głosowanie w komisji. Ponadto, jeżeli przewodniczący postanowi przeprowadzić głosowanie elektroniczne lub posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej wysoki próg w komisji złożą taki wniosek, można przeprowadzić głosowanie imienne.

Na tej stronie znajdą Państwo wyniki głosowań imiennych ze wskazaniem, jak głosował każdy poseł.

Roll call vote results 17 November 2020

Vote results 16 November 2020

Roll call votes 9 November 2020

Roll-call vote results 27 October 2020

Vote results 15 October 2020 - second session on final vote

Vote results 15 October 2020 - first session on amendments

Roll-call vote results 1 October 2020 - second session

Roll-call vote results 1 October 2020 - first session

Roll-call votes 22 September 2020

Load more