Prezentacja

Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Departamenty tematyczne

Departamenty tematyczne służą wiedzą ekspercką i zapewniają doradztwo w zakresie polityki, wspierając działalność różnych organów parlamentarnych, a zwłaszcza komisji. Posiłkując się wykonywanymi wewnętrznie lub zlecanymi na zewnątrz analizami, departamenty tematyczne dostarczają niezależnych, fachowych, obiektywnych i aktualnych informacji wysokiej jakości dotyczących wszystkich obszarów działalności Parlamentu.
Departamenty tematyczne sporządzają analizy polityczne w wielu różnych formatach, najczęściej w odpowiedzi na wniosek komisji lub delegacji parlamentarnej. W bazie danych znajdują się takie teksty jak ekspertyzy, szczegółowe analizy dotyczące danego kraju lub kwestii czy briefingi. Dokumenty te służą wielu różnym celom, mogą na przykład stanowić bezpośredni wkład w działalność prawodawczą określonej komisji lub służyć jako briefing dla delegacji posłów do PE.

Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego

Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego sporządza dokumenty informacyjne do dialogów gospodarczych i przesłuchań na temat odpowiedzialności organizowanych przez właściwą komisję Parlamentu. Ponadto przygotowuje on regularnie dokumenty bazowe i tabele dotyczące tej dziedziny.

Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej

Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej, działająca w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych (EPRS), prowadzi badania związane z różnymi aspektami oceny ex ante lub ex post prawodawstwa i polityki UE. W bazie danych znajdują się: szczegółowe oceny skutków regulacji przedstawione przez Komisję Europejską; dodatkowe lub zastępcze oceny skutków regulacji; oceny skutków dotyczące poprawek parlamentarnych; oceny wdrożenia na szczeblu europejskim, dotyczące wdrożenia i skuteczności prawa i polityki UE w praktyce; sprawozdania dotyczące kosztów braku działań na poziomie europejskim w obszarach polityki, w których można by osiągnąć większą skuteczność lub dobro publiczne przez wspólne działanie na poziomie europejskim; oceny europejskiej wartości dodanej, w których uzasadnia się sprawozdania ustawodawcze z własnej inicjatywy przedstawiane przez komisje.
Dział Prognoz Naukowych (STOA) prowadzi badania międzydyscyplinarne i oferuje doradztwo strategiczne w dziedzinie oceny rozwiązań naukowych i technologicznych oraz prognoz naukowych. Przygotowuje on analizy i organizuje warsztaty poświęcone rozwojowi tych dziedzin, działając zgodnie z wytycznymi Zespołu Ekspertów STOA składającego się z 24 posłów do PE
Kontakt

Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych