Please fill this field

O nás

Privítanie

SEDE Chair Nathalie Loiseau SEDE Chair Nathalie Loiseau
SEDE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Turbulentné geostrategické prostredie s novými vojenskými mocnosťami, pretrvávajúca hrozba terorizmu, ozbrojené konflikty v bezprostrednom susedstve, stále intenzívnejšia hybridná vojna a nárast kybernetických útokov na strategickú infraštruktúru Európskej únie prispeli k tomu, že EÚ zaradila bezpečnosť a obranu medzi absolútne priority svojho politického programu.

Prijatím globálnej stratégie v roku 2016 si Európska únia pripravila pôdu, aby mohla posilniť svoju úlohu v oblasti bezpečnosti a obrany, ako si to želá mnoho európskych občanov. Medzi nové nástroje, ktoré zaviedla, patrí stála štruktúrovaná spolupráca, ktorá združuje 25 členských štátov a umožňuje vykonávať koncepciu vojenskej mobility v Európe a Európsky obranný fond. Tieto nástroje posilňujú strategickú autonómiu Európy, aby sa mohla plne angažovať vo svojich spojenectvách a nezávisle nás brániť vždy, keď je to možné.

Úlohou Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) je umožniť verejnú diskusiu a prehĺbiť parlamentnú kontrolu všetkých opatrení EÚ v oblasti SBOP, najmä pokiaľ ide o inštitúcie, spôsobilosti a operácie. Podvýbor SEDE má v úmysle aktívne prispievať k formulovaniu bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Ďalšími dôležitými aktivitami podvýboru bude rozvíjanie vzťahov so strategickými partnermi, najmä NATO a OSN, ako aj s tretími krajinami, ktoré sa v záujme mieru zasadzujú za multilateralizmus a medzinárodný poriadok.

Nathalie Loiseau
Kontakty