Uusimmat asiakirjat

Kaikkia asiakirjoja ei välttämättä ole saatavilla kielelläsi. Tällöin tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota. Kieliversiot on merkitty kyseisen kielen kuvakkeella. (e.g.: FR ).

ESITYSLISTALUONNOSt - Tiistai 1. joulukuuta 2020

25-11-2020 CJ02_OJ(2020)12-01_1 PE661.831v01-00 FEMM JURI

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 30. marraskuuta 2020

25-11-2020 CJ01_OJ(2020)11-30_1 PE661.829v01-00 FEMM LIBE

LAUSUNTO vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

TARKISTUKSET 1 - 322 - Mietintöluonnos Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpano

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

TARKISTUKSET 323 - 511 - Mietintöluonnos Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpano

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

TARKISTUKSET 6 - 34 - Lausuntoluonnos Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

12-11-2020 FEMM_AM(2020)660099 PE660.099v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

LAUSUNTO koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuudesta

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

KANTA TARKISTUKSINA digitaalisen koulutuspolitiikan muotoiluun

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 12. marraskuuta 2020

10-11-2020 FEMM_OJ(2020)11-12_1 PE660.241v01-00 FEMM

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 9. marraskuuta 2020

05-11-2020 FEMM_OJ(2020)11-09_1 PE660.179v01-00 FEMM

ESITYSLISTALUONNOSt

05-11-2020 FEMM_OJ(2020)11 PE660.179 FEMM

LAUSUNTO vahvasta sosiaalisesta Euroopasta oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilapäisestä poikkeuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse teknologioista, joita numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoajat käyttävät henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

27-10-2020 FEMM_PA(2020)659041 PE659.041v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

MIETINTÖLUONNOS seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten terveyden osalta

27-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v02-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 26. lokakuuta 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 29. lokakuuta 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

TARKISTUKSET 1 - 100 - Lausuntoluonnos Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

20-10-2020 FEMM_AM(2020)659040 PE659.040v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

MIETINTÖLUONNOS Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

LAUSUNTOLUONNOS vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2019 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

TARKISTUKSET 1 - 72 - Mietintöluonnos Digitaalisen koulutuspolitiikan muotoilu

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 12. lokakuuta 2020

05-10-2020 FEMM_OJ(2020)10-12_1 PE658.816v01-00 FEMM

LAUSUNTO ilmastonmuutoksen vaikutuksista kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

TARKISTUKSET 1 - 70 - Lausuntoluonnos Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpano vammaisyleissopimuksen valossa

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

TARKISTUKSET 1 - 96 - Lausuntoluonnos Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

TARKISTUKSET 1 - 201 - Mietintöluonnos sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten osallistuminen digitaalitalouteen

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

KANTA TARKISTUKSINA aiheeseen ”Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen”

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

TARKISTUKSET 1 - 83 - Lausuntoluonnos Koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuus

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

TARKISTUKSET 1 - 342 - Mietintöluonnos Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

TARKISTUKSET 343 - 415 - Mietintöluonnos Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

LAUSUNTO tekoälyn käytöstä koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

KANTA TARKISTUKSINA ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

KANTA TARKISTUKSINA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

KANTA TARKISTUKSINA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) No 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

MIETINTÖLUONNOS sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten osallistuminen digitaalitalouteen

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

LAUSUNTOLUONNOS aiheesta ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi” – komission tiedonanto

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

LAUSUNTOLUONNOS yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanosta YK:n yleissopimuksen valossa

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

MIETINTÖLUONNOS covid-19-kriisistä ja sen jälkeisestä ajasta sukupuolinäkökulmasta tarkastellen

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

LAUSUNTOLUONNOS Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

LAUSUNTO eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Lausunto Dublin III -asetuksen täytäntöönpanosta

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

LAUSUNTOLUONNOS koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuudesta

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

LAUSUNTO kertomuksesta romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

LAUSUNTO sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ESITYSLISTALUONNOSt - Perjantai 3. heinäkuuta 2020

03-07-2020 FEMM_OJ(2020)07-03_1 PE653.809v02-00 FEMM

ESITYSLISTALUONNOSt - Torstai 25. kesäkuuta 2020

15-06-2020 FEMM_OJ(2020)06-25_1 PE653.765v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 25. toukokuuta 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

LAUSUNTOLUONNOS kertomuksesta romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

TARKISTUKSET 1 - 105 - Lausuntoluonnos Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

TARKISTUKSET 1 - 80 - Lausuntoluonnos Tekoälyn käyttö koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

TARKISTUKSET 1 - 353 - Mietintöluonnos Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

TARKISTUKSET 354 - 433 - Mietintöluonnos Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

LAUSUNTOLUONNOS sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ESITYSLISTALUONNOSt - Maanantai 25. toukokuuta 2020

25-05-2020 FEMM_OJ(2020)05-25_1 PE652.341v02-00 FEMM

TARKISTUKSET 1 - 84 - Lausuntoluonnos Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

TARKISTUKSET 1 - 95 - Lausuntoluonnos Eriarvoisuuden vähentäminen keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

TARKISTUKSET 1 - 265 - Mietintöluonnos Sukupuolten tasa-arvo unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

LAUSUNTOLUONNOS tekoälyn käytöstä koulutuksessa, kulttuurissa ja audiovisuaalialalla

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

LAUSUNTOLUONNOS ilmastonmuutoksen vaikutuksista kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

MIETINTÖLUONNOS sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Lausunto suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

LAUSUNTOLUONNOS eriarvoisuuden vähentämisestä keskittyen etenkin työssäkäyvien köyhyyteen

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

MIETINTÖLUONNOS sukupuolten tasa-arvosta unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 4. joulukuuta 2019 - Torstai 5. joulukuuta 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 22. tammikuuta 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

KANTA TARKISTUKSINA perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

MIETINTÖLUONNOS seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten terveyden osalta

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PÖYTÄKIRJA - Keskiviikko 6. marraskuuta 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PÖYTÄKIRJA - Maanantai 18. marraskuuta 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

TARKISTUKSET 1- 83 - Lausuntoluonnos Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

KANTA TARKISTUKSINA talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2020 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

LAUSUNTOLUONNOS suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ