Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 7 September 2020 - Thursday, 10 September 2020 EN

21-01-2021 FEMM_PV(2020)09-07-2 PE663.126v01-00 FEMM

DRAFT OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

18-01-2021 FEMM_PA(2021)663180 PE663.180v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ATZINUMA PROJEKTS 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663068 PE663.068v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ATZINUMA PROJEKTS ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663069 PE663.069v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2020. gada 25. jūnijs

14-12-2020 FEMM_PV(2020)06-25-1 PE660.327v01-00 FEMM

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 13. jūlijs - Ceturtdiena, 2020. gada 16. jūlijs

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-13-4 PE661.875v01-00 FEMM

PROTOKOLS - Piektdiena, 2020. gada 3. jūlijs

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-03-1 PE661.990v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 300 - Draft report The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662044 PE662.044v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

AMENDMENTS 301 - 503 - Draft report The situation of sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health EN

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662097 PE662.097v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662079 PE662.079v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662080 PE662.080v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOLS - Otrdiena, 2020. gada 18. februāris

10-12-2020 FEMM_PV(2020)02-18-1 PE648.343v01-00 FEMM

ZIŅOJUMA PROJEKTS par dzimumu līdztiesības veicināšanu ar zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) saistītā izglītībā un karjeras veidošanā

09-12-2020 FEMM_PR(2020)661980 PE661.980v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

ATZINUMS par Padomes Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošanu, ņemot vērā UNCRPD

03-12-2020 FEMM_AD(2020)655669 PE655.669v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu atkāpi no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ATZINUMS par ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2019. gadā

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

GROZĪJUMI Nr. 1 - 322 - Ziņojuma projekts Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošana

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

GROZĪJUMI Nr. 323 - 511 - Ziņojuma projekts Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošana

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

AMENDMENTS 6 - 34 - Draft opinion Temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online EN

12-11-2020 FEMM_AM(2020)660099 PE660.099v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ATZINUMS par dzimumu dimensiju kohēzijas politikā

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par digitālās izglītības politikas veidošanu

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

PROJET D'ORDRE DU JOUR FR

05-11-2020 FEMM_OJ(2020)11 PE660.179 FEMM

ATZINUMS par Komisijas paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai"

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu atkāpi no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

27-10-2020 FEMM_PA(2020)659041 PE659.041v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

ZIŅOJUMA PROJEKTS par stāvokli seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā Eiropas Savienībā sieviešu veselības aspektā

27-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v02-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

AMENDMENTS - Human Rights and Democracy in the World 2019 and the European Union’s policy on the matter - annual report 2019 EN

20-10-2020 FEMM_AM(2020)659040 PE659.040v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ATZINUMA PROJEKTS par ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2019. gadā

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report Shaping digital education policy EN

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ATZINUMS par klimata pārmaiņu ietekmi uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD EN

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion A strong social Europe for Just Transitions EN

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 201 - Draft report Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy EN

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion The gender dimension in Cohesion Policy EN

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMENDMENTS 1 - 342 - Draft report The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 343 - 415 - Draft report The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ATZINUMS par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROJEKTS NOSTĀJAI GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROJEKTS NOSTĀJAI GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma „ES Veselība”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ZIŅOJUMA PROJEKTS par digitālās plaisas starp dzimumiem novēršanu: sieviešu līdzdalība digitālajā ekonomikā

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ATZINUMA PROJEKTS par Komisijas paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai"

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMA PROJEKTS par Padomes Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošanu, ņemot vērā UNCRPD

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ZIŅOJUMA PROJEKTS par dzimumperspektīvu Covid-19 krīzes laikā un pēc tās

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ATZINUMS par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Atzinums par Dublinas III regulas īstenošanu

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMA PROJEKTS par dzimumu dimensiju kohēzijas politikā

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ATZINUMS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ATZINUMS par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ATZINUMA PROJEKTS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law EN

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO