Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

MINUTES - Tuesday, 1 December 2020 EN

10-01-2022 CJ02_PV(2020)12-01-1 PE691.152v01-00 FEMM JURI

MINUTES - Monday, 30 November 2020 EN

10-01-2022 CJ01_PV(2020)11-30-1 PE663.234v01-00 FEMM LIBE

MINUTES - Monday, 30 November 2020 - Tuesday, 1 December 2020 EN

10-01-2022 FEMM_PV(2020)11-30-1 PE695.066v01-00 FEMM

MINUTES - Tuesday, 31 August 2021 EN

10-01-2022 FEMM_PV(2021)08-31-1 PE700.447v01-00 FEMM

AMENDMENTS 34 - 145 - Draft opinion Amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting EN

21-12-2021 FEMM_AM(2021)702983 PE702.983v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDEMENTEN 1 - 38 - Ontwerpadvies Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

16-12-2021 FEMM_AM(2021)703040 PE703.040v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

AMENDEMENTEN 1 - 34 - Ontwerpadvies Het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2020

16-12-2021 FEMM_AM(2021)703052 PE703.052v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

ONTWERPVERSLAG over armoede onder vrouwen in Europa

07-12-2021 FEMM_PR(2021)699337 PE699.337v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Termijn voor de indiening van amendementen : 10-01-2022

AMENDEMENTEN 1 - 195 - Ontwerpverslag Het verwezenlijken van economische onafhankelijkheid van vrouwen via ondernemerschap en zelfstandige arbeid

07-12-2021 FEMM_AM(2021)702913 PE702.913v01-00 FEMM
Pernille WEISS

NOTULEN - Maandag 25 oktober 2021 - Donderdag 28 oktober 2021

30-11-2021 FEMM_PV(2021)10-25-1 PE700.398v02-00 FEMM

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen

26-11-2021 FEMM_PA(2021)700408 PE700.408v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ
Termijn voor de indiening van amendementen : 17-12-2021

NOTULEN - Maandag 15 november 2021

26-11-2021 FEMM_PV(2021)11-15-1 PE700.569v01-00 FEMM

VERSLAG VAN EEN BEZOEK naar aanleiding van het werkbezoek van de FEMM-commissie aan Reykjavik, IJsland, 3-5 november 2021

26-11-2021 FEMM_CR(2021)700631 PE700.631v01-00 FEMM

ADVIES inzake mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – jaarverslag 2021

25-11-2021 FEMM_AD(2021)697571 PE697.571v03-00 FEMM
Hilde VAUTMANS

NOTULEN - Maandag 15 november 2021

24-11-2021 CJ21_PV(2021)11-15-1 PE700.467v01-00 EMPL FEMM

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

12-11-2021 FEMM_PA(2021)700421 PE700.421v01-00 FEMM
Samira RAFAELA
Termijn voor de indiening van amendementen : 06-12-2021

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2020

12-11-2021 FEMM_PA(2021)700423 PE700.423v01-00 FEMM
Samira RAFAELA
Termijn voor de indiening van amendementen : 06-12-2021

ONTWERPVERSLAG over het verwezenlijken van economische onafhankelijkheid van vrouwen via ondernemerschap en zelfstandige arbeid

10-11-2021 FEMM_PR(2021)699289 PE699.289v01-00 FEMM
Pernille WEISS
Termijn voor de indiening van amendementen : 07-12-2021

VERSLAG VAN EEN BEZOEK naar aanleiding van het virtuele werkbezoek aan het Reykjavík Global Forum – Women Leaders (9-10 november 2021)

10-11-2021 FEMM_CR(2021)700633 PE700.633v01-00 FEMM

AMENDEMENTEN 1 - 287 - Ontwerpverslag Gendermainstreaming in het Europees Parlement – jaarverslag 2020

04-11-2021 FEMM_AM(2021)699285 PE699.285v01-00 FEMM
Gwendoline DELBOS-CORFIELD Irène TOLLERET

AMENDEMENTEN 148 - 425 - Ontwerpverslag Versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699041 PE699.041v01-00 EMPL FEMM
Kira Marie PETER-HANSEN Samira RAFAELA

AMENDEMENTEN 426 - 759 - Ontwerpverslag Versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699048 PE699.048v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN

AMENDEMENTEN 760 - 1090 - Ontwerpverslag Versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

20-10-2021 CJ21_AM(2021)699049 PE699.049v01-00 EMPL FEMM
Kira Marie PETER-HANSEN Samira RAFAELA

NOTULEN - Donderdag 30 september 2021

20-10-2021 FEMM_PV(2021)09-30-1 PE697.854v01-00 FEMM

NOTULEN - Donderdag 30 september 2021

15-10-2021 CJ21_PV(2021)09-30-1 PE699.051v01-00 EMPL FEMM

NOTULEN - Maandag 10 mei 2021

15-10-2021 CJ01_PV(2021)05-10-1 PE697.846v01-00 FEMM LIBE

AMENDEMENTEN 1 - 106 - Ontwerpadvies Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2021

15-10-2021 FEMM_AM(2021)699058 PE699.058v01-00 FEMM
Hilde VAUTMANS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

13-10-2021 FEMM_AD(2021)693717 PE693.717v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie

11-10-2021 FEMM_AD(2021)691369 PE691.369v03-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NOTULEN - Maandag 12 juli 2021 - Woensdag 14 juli 2021

01-10-2021 FEMM_PV(2021)07-12-1 PE697.538v02-00 FEMM

AMENDEMENTEN 1 - 317 - Ontwerpverslag Het EU-genderactieplan III

30-09-2021 CJ07_AM(2021)697570 PE697.570v02-00 DEVE FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

AMENDEMENTEN 318 - 540 - Ontwerpverslag Het EU-genderactieplan III

30-09-2021 CJ07_AM(2021)697621 PE697.621v02-00 DEVE FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

NOTULEN - Dinsdag 25 mei 2021

28-09-2021 CJ01_PV(2021)05-25-1 PE695.245v02-00 FEMM LIBE

NOTULEN - Maandag 12 juli 2021 - Woensdag 14 juli 2021

23-09-2021 CJ01_PV(2021)07-12-1 PE696.266v01-00 FEMM LIBE

ONTWERPADVIES over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2021

23-09-2021 FEMM_PA(2021)697571 PE697.571v01-00 FEMM
Hilde VAUTMANS
Termijn voor de indiening van amendementen : 14-10-2021

ONTWERPVERSLAG over gendermainstreaming in het Europees Parlement – jaarverslag 2020

22-09-2021 FEMM_PR(2021)697615 PE697.615v01-00 FEMM
Gwendoline DELBOS-CORFIELD Irène TOLLERET
Termijn voor de indiening van amendementen : 28-10-2021

NOTULEN - Dinsdag 25 mei 2021

20-09-2021 FEMM_PV(2021)05-25-1 PE693.785v01-00 FEMM

VERSLAG van de virtuele missie naar het Forum voor gendergelijkheid in Parijs van 30 juni t/m 2 juli 2021

17-09-2021 FEMM_CR(2021)696530 PE696.530v02-00 FEMM

NOTULEN - Donderdag 29 oktober 2020

16-09-2021 CJ01_PV(2020)10-29-1 PE696.437v01-00 FEMM LIBE

NOTULEN - Woensdag 28 oktober 2020 - Donderdag 29 oktober 2020

16-09-2021 FEMM_PV(2020)10-28-1 PE692.699v02-00 FEMM

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 – Algemene inleiding – Totaal uitgaven – Algemene staat van ontvangsten – Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

08-09-2021 FEMM_AD(2021)693876 PE693.876v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

ONTWERPVERSLAG inzake het EU-genderactieplan III

02-09-2021 CJ07_PR(2021)692830 PE692.830v02-00 DEVE FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU
Termijn voor de indiening van amendementen : 22-09-2021

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen

02-09-2021 CJ21_PR(2021)693798 PE693.798v01-00 EMPL FEMM
Samira RAFAELA Kira Marie PETER-HANSEN
Termijn voor de indiening van amendementen : 08-10-2021

AMENDEMENTEN 1 - 74 - Ontwerpadvies Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 - Algemene inleiding - Totaal uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

19-07-2021 FEMM_AM(2021)696287 PE696.287v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

AMENDEMENTEN 1 - 287 - Ontwerpverslag Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020

19-07-2021 FEMM_AM(2021)696288 PE696.288v01-00 FEMM
Sandra PEREIRA

ADVIES inzake een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

15-07-2021 FEMM_AD(2021)691442 PE691.442v02-00 FEMM
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

AMENDEMENTEN 28 - 169 - Ontwerpadvies Eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

14-07-2021 FEMM_AM(2021)695317 PE695.317v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AMENDEMENTEN 1 - 438 - Ontwerpverslag Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld

09-07-2021 CJ01_AM(2021)695117 PE695.117v01-00 FEMM LIBE
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Sylwia SPUREK

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG

01-07-2021 FEMM_PA(2021)693717 PE693.717v02-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA
Termijn voor de indiening van amendementen : 08-07-2021

NOTULEN - Maandag 19 april 2021 - Donderdag 22 april 2021

29-06-2021 FEMM_PV(2021)04-19-1 PE692.697v01-00 FEMM

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 – alle afdelingen

17-06-2021 FEMM_PA(2021)693876 PE693.876v01-00 FEMM
Samira RAFAELA
Termijn voor de indiening van amendementen : 19-07-2021

ONTWERPVERSLAG over gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020

16-06-2021 FEMM_PR(2021)693864 PE693.864v01-00 FEMM
Sandra PEREIRA
Termijn voor de indiening van amendementen : 19-07-2021

ONTWERPAGENDA - Dinsdag 15 juni 2021

15-06-2021 FEMM_OJ(2021)06-15_1 PE693.747v02-00 FEMM

NOTULEN - Donderdag 4 maart 2021

09-06-2021 FEMM_PV(2021)03-04-1 PE693.677v02-00 FEMM