Please fill this field

Hlasovanie

Podľa mien sa hlasuje vždy, keď sa o legislatívnych i nelegislatívnych správach predložených na hlasovanie vo výbore rozhoduje v jedinom a/alebo záverečnom hlasovaní. Okrem toho sa hlasovanie podľa mien môže uplatniť, ak predseda rozhodne o elektronickom hlasovaní, alebo na žiadosť členov výboru alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahnu aspoň vysokú prahovú hodnotu.

Na tejto stránke nájdete výsledky hlasovaní podľa mien s informáciami o tom, ako hlasoval každý poslanec.

Roll call votes 2020

Roll call votes 2019

Roll call votes 2018