EU:s yttre förbindelser

EU:s yttre förbindelser

EU:s agerande i internationella sammanhang ska utgå från de principer som låg till grund för unionens egen tillblivelse, utveckling och utvidgning och som även anges i FN-stadgan och i folkrätten. Främjande av mänskliga rättigheter och demokrati är en mycket viktig del i detta. Det är också på grundval av dessa principer som EU fastställer sina strategiska intressen och mål. EU kommer att fortsätta att vidga och stärka sina politiska och ekonomiska förbindelser med andra länder och områden i världen, bland annat genom att hålla regelbundna toppmöten med sina strategiska partner som USA, Japan, Kanada, Ryssland, Indien och Kina. Insatserna omfattar även utvecklingsstöd, samarbete och politisk dialog med länderna i Medelhavsområdet, Mellanöstern, Asien, Latinamerika, Östeuropa, Centralasien och västra Balkan.