Handledning för plenum

En handledning för plenum – vad är det?

Denna handledning innehåller svaren på frågor om hur det interna arbetet i Europaparlamentets plenisal är organiserat och fungerar, såsom

  • roll och ansvarsområde för alla organ och talare som deltar i plenum
  • datum, tidsfrister och tidsschema
  • villkor för tillträde till kammaren, åhörarläktarna och andra sammanträdeslokaler
  • organisation och genomförande av olika delar av plenarsammanträdena (debatter, omröstningar, frågestunder, högtidliga möten)
  • dokument med koppling till verksamheten i plenum

I förekommande fall finns även en hänvisning till Europaparlamentets arbetsordning, med uppgift om den berörda artikeln.

Vem vänder sig denna handledning till?

Handledningen är till för alla personer som berörs av verksamheten i plenum: ledamöter, assistenter, personer från andra institutioner, administrativ personal i Europaparlamentets generalsekretariat, journalister – kort sagt: alla som är intresserade av hur arbetet i plenum fungerar.

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar