Möteskalender

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien


Brussels : ASP - A1E-3

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
incoming IPM EU-Bangladesh

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)


Brussels : PHS - P6B054

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
Incoming IPM EU-Vietnam (REMOTE)

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde
EU-Montenegro Delegation meeting

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)


Brussels : JAN - 2Q2

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
incoming/remote IPM EU-Thailand

Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen


Brussels : PHS - P6B054

Ordinarie sammanträde
MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde
D-UK Ordinary Delegation Meeting

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön


Strasbourg : SDM - SDM-S5

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
incoming IPM Kuwait

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro


Strasbourg : SDM - SDM-S1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
21th EU-Montenegro SAPC meeting - first session


Strasbourg : SDM - SDM-S1

INTER-PARLIAMENTARY DELEGATION
21th EU-Montenegro SAPC meeting - second session